Carretera
 • Imprimeix

Casc

Motocicletes i ciclomotors

Estan obligats a utilitzar el casc tant per vies urbanes com interurbanes els conductors i passatgers de:

 • Motocicletes (amb o sense sidecar)
 • Vehicles de tres rodes i quadricicles
 • Ciclomotors
 • Quads

Això no obstant, estan exempts d'utilitzar el casc de protecció i queden obligats a utilitzar el cinturó de seguretat:

 • Les motocicletes, els vehicles de tres rodes o els quadricicles i els ciclomotors que tinguin estructures d'autoprotecció i estiguin dotats de cinturons de seguretat.
 • Aquest fet consti en la targeta d'Inspecció tècnica o certificat de característiques del vehicle.

Excepció per a la utilització d'aquests dispositius:

 • Raons mèdiques greus (cal acreditar-ho amb un certificat mèdic que indiqui període de validesa, signat per un facultatiu col·legiat en exercici i amb el símbol establert per la normativa vigent). Aquest certificat haurà de ser presentat a requeriment dels agents de trànsit.
Casc de moto

El casc és obligatori per circular amb motocicletes i ciclomotors.

Bicicletes

Els conductors i passatgers d'una bicicleta estan obligats a utilitzar cascos de protecció homologats quan circulin en vies interurbanes.

Excepcions:

 • En rampes ascendents prolongades.
 • En condicions extremes de calor.
 • Per raons mèdiques greus (cal acreditar-ho amb un certificat mèdic que indiqui període de validesa, signat per un facultatiu col·legiat en exercici i amb el símbol establert per la normativa vigent). Aquest certificat haurà de ser presentat a requeriment dels agents de trànsit.
Casc de bicicleta

El casc de bicicleta és obligatori per circular en vies interurbanes.