Carretera
  • Imprimeix

Cinturó de seguretat

Cinturó de seguretat

Cinturó de seguretat

La utilització dels cinturons de seguretat i d'altres sistemes de retenció, correctament cordats, és obligatòria tant en vies urbanes com interurbanes, el conductor i els passatgers, sempre tenint en compte les limitacions següents:

Seients davanters

  • Menors: No poden circular al seient davanter si no superen els 135 cm d’alçada.
  • Si l'alçada és superior a 135 cm poden utilitzar el cinturó de seguretat dels adults. 

Seients posteriors

  • Els menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 centímetres s’han de transportar en seients infantils i sempre amb els sistemes de retenció infantil homologats degudament adaptats a la seva alçada i pes. 

Excepcionalment

Podran ocupar el seient del davant, sempre que utilitzin l'adequat sistema de retenció infantil (SRI), en els següents supòsits:

  • Quan el vehicle no disposi de seients posteriors.
  • Quan tots els seients posteriors estiguin ja ocupats per menors d'edat d'alçada igual o inferior a 135 cm.
  • Quan no sigui possible instal·lar als seients posteriors tots els sistemes de retenció infantil. Quan s'ocupi el seient del davant i el vehicle disposi d'airbag frontal, únicament es podran utilitzar els sistemes de retenció orientats cap enrere si l'airbag ha estat desactivat.

 

Infraccions

  • No tenir instal·lats en el vehicle els cinturons de seguretat és una infracció molt greu. Per als vehicles respecte dels quals és obligatori l'ús del cinturó de seguretat, aquesta obligació únicament és exigible si s'han matriculat a partir del 15-6-92. Els matriculats amb anterioritat a aquesta data no és obligatori, però els passatgers estan obligats a utilitzar els cinturons si el vehicle els porta instal·lats.

  • No utilitzar adequadament el cinturó de seguretat és una infracció greu però no comporta pèrdua de punts. Només es detrauran punts si l'infractor és el conductor.