Carretera
  • Imprimeix

Sistemes de retenció infantil

Quan i en quins seients cal portar sistemes de retenció infantil (cadiretes) per a un menor? 

Pel que fa als seients davanters del vehicle:

No està permès transportar els menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 centímetres.

Excepcionalment, podran ocupar els seients davanters quan el vehicle no disposi de seients posteriors; quan tots els seients posteriors estiguin ocupats per menors; quan no sigui possible instal·lar en els seients posteriors tots els sistemes de retenció infantils.

Pel que fa als seients posteriors del vehicle:

Els menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 centímetres s’han de transportar en aquests seients i sempre amb els sistemes de retenció infantil homologats degudament adaptats a la seva alçada i pes. 

Més informació

Sistemes de Retenció Infantil (SRI)

Informació dels Mossos d'Esquadra

Decàleg de la seguretat infantil

Tipus de seients

Dispositius de retenció infantil
Cabàs o portabebè Portabebè Cadira Cadira elevador Cadira elevador/coixí elevador
Grup 0 Grup 0+ Grup 1 Grup 2 Grup 3
Fins a 10 kg Fins a 13 kg 9 - 18 kg 15 - 25 kg 22 - 36 kg
Fins a 9 mesos Fins a 18 mesos De 9 mesos a 4 anys De 3 a 6 anys De 6 a 12 anys

 

Tots aquests dispositius s'ancoren al vehicle amb els cinturons de seguretat que porta instal·lats el vehicle. Això no obstant, mentre que en els dispositius dels Grups 0 i 0+ és necessari que el cinturó de seguretat sigui de tres punts, alguns dispositius del Grup 1 i els dispositius dels Grups 2 i 3 poden anar ancorats amb cinturons de dos punts.

Per tant, l'ús d'un dispositiu o d'un altre s'ha d'ajustar a les característiques del menor que l'ha d'utilitzar així com també als cinturons de seguretat dels quals disposi el vehicle.