subcap_img_028
  • Imprimeix

Contaminació atmosfèrica

Un episodi ambiental de contaminació atmosfèrica és una situació en què la concentració d’algun contaminant és més elevada, perquè les condicions de dispersió i ventilació són nul·les o molt baixes, o per una intrusió de pols d’origen africà.

Quan es dóna alguna d’aquestes situacions, les zones més afectades són les urbanes, densament poblades, declarades zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

Restriccions de trànsit en episodis de contaminació

El Departament de Territori i Sostenibilitat activarà un protocol en cas de detectar alts nivells de contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (NO2) a la conurbació de Barcelona (Àmbit-40). 

Recomanacions de salut

Quan la concentració d’òxids de nitrogen supera els nivells establerts i segons la durada de l’exposició a aquest gas, es pot produir un risc per a la salut de les persones. En exposicions de curta durada es pot manifestar una inflamació de les vies respiratòries.

La població especialment sensible són les persones amb malalties respiratòries, molt especialment les persones asmàtiques i els nadons.

Els efectes sobre la salut poden ser l’augment dels símptomes de bronquitis i/o de la resposta al·lèrgica en les persones asmàtiques i la disminució de la funció pulmonar.

Recomanacions

  • La població general pot mantenir la seva activitat i desplaçaments habituals.
  • Com a criteri general, un episodi de contaminació atmosfèrica no justifica mesures de confinament.
  • Tanmateix, es recomana que les persones que siguin sensibles a aquesta contaminació limitin les activitats esportives o exercicis físics intensos a l’exterior.
  • Els grups de població especialment sensibles han de respectar, si és el cas, els tractaments mèdics que estiguin fent, han d’estar atents a la simptomatologia i, en cas necessari, han de consultar els serveis sanitaris.
Persona amb un caminador