subcap_img_028
 • Imprimeix

Contaminació atmosfèrica

El Departament de Territori i Sostenibilitat activa el protocol de contaminació atmosfèrica per raons mediambientals a 40 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona quan se supera cert llindar de partícules en suspensió

Un episodi ambiental de contaminació atmosfèrica és una situació en què la concentració d’algun contaminant és més elevada, perquè les condicions de dispersió i ventilació són nul·les o molt baixes, o per una intrusió de pols d’origen africà.

Quan es dóna alguna d’aquestes situacions, les zones més afectades són les urbanes, densament poblades, declarades zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

Es poden donar dues fases: l’avís preventiu i la declaració d’episodi ambiental de contaminació.

 • Un avís preventiu és la fase prèvia a una possibilitat d’episodi ambiental, sense que el tal episodi s’hagi de produir necessàriament. En casos d’avisos preventius, els nivells de diòxid de nitrogen i/o partícules en suspensió són moderats, amb tendència a mantenir-se o augmentar en les hores immediates.
 • La declaració d’episodi ambiental de contaminació és dóna quan els nivells de contaminació són alts i es preveu que aquests es mantinguin o augmentin. 

Pronòstic de la qualitat de l’aire

Actualment, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic disposa de tres sistemes operatius de pronòstic de la qualitat de l’aire:

 • CALIOPE, del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación.
 • ARAMIS, del Grup de Recerca i Modelització Atmosfèrica Meso i Microescalar del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.
 • SIAM, un sistema integrat de pronòstic de qualitat de l’aire i alertes, desenvolupat per l’empresa METEOSIM
Pronòstic de la qualitat de l’aire a Catalunya a través del sistema Caliope

Pronòstic de la qualitat de l’aire a Catalunya a través del sistema Caliope.

Què cal fer en cas d'avís preventiu

En cas d'avís preventiu, el Departament de Territori i Sostenibilitat fa les següents accions:

 • Seguiment horari dels nivells de qualitat de l’aire.
 • Coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer l’estat actual de l’atmosfera i la previsió de la seva evolució. En alguns casos es realitzen més radiosondatges en un dia.
 • Redacció de l’informe diari de l’estat dels nivells de contaminació, d’acord amb les dades de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, la previsió dels models de dispersió de qualitat de l’aire i el pronòstic meteorològic.
 • Informar de la situació les administracions i organismes afectats (en cas de declaració d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica es declara mitjançant resolució).
 • Difusió en el web i en les xarxes socials.
 • Difondre les recomanacions d’actuació per a la reducció de les emissions i de salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Què cal fer en cas de declaració

En cas d'episodi de contaminació atmosfèrica es demana a la població que redueixi l'ús del vehicle privat, faci servir el transport públic, regular la calefacció o l'aire condicionat. Els municipis, per la seva banda, estan habilitats per restringir la circulació de vehicles privats sense etiqueta de la DGT i vigilar la producció industrial.

En els darrers episodis de contaminació, la Generalitat  ha fixat en 90 kilòmetres el límit màxim de velocitat a les vies ràpides de les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental, que són les que concentren els 40 municipis de la Zona de Protecció Especial.

Restricció de la circulació de vehicles

A partir de l'1 de desembre es restringirà el trànsit a furgonetes matriculades abans de l'1 d'octubre de 1994 i turismes d'abans de l'1 de gener de 1997 en situacions d'episodi ambiental als 40 municipis de l'entorn de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial. A la Zona de Baixes Emissions Urbanes intrarondes aquesta mesura serà extensiva a tots els turismes i furgonetes que no han rebut l'etiqueta de la DGT.

Recomanacions de salut

Quan la concentració d’òxids de nitrogen supera els nivells establerts i segons la durada de l’exposició a aquest gas, es pot produir un risc per a la salut de les persones. En exposicions de curta durada es pot manifestar una inflamació de les vies respiratòries.

La població especialment sensible són les persones amb malalties respiratòries, molt especialment les persones asmàtiques i els nadons.

Els efectes sobre la salut poden ser l’augment dels símptomes de bronquitis i/o de la resposta al·lèrgica en les persones asmàtiques i la disminució de la funció pulmonar.

Recomanacions

 • La població general pot mantenir la seva activitat i desplaçaments habituals.
 • Com a criteri general, un episodi de contaminació atmosfèrica no justifica mesures de confinament.
 • Tanmateix, es recomana que les persones que siguin sensibles a aquesta contaminació limitin les activitats esportives o exercicis físics intensos a l’exterior.
 • Els grups de població especialment sensibles han de respectar, si és el cas, els tractaments mèdics que estiguin fent, han d’estar atents a la simptomatologia i, en cas necessari, han de consultar els serveis sanitaris.
Persona amb un caminador