subcap_img_010
  • Imprimeix

Modalitats de contractació

El nou sistema de facturació de l’electricitat a les llars aprovat pel Govern espanyol posa a disposició dels consumidors tres alternatives diferents de contractació. En funció de l’alternativa de facturació i, per tant, de les condicions contractades, el preu per consum d’energia que es pagui serà diferent.

Modalitats de facturació que poden triar els consumidors:

Amb comercialitzadores de referència

Aquelles que, per estructura i capacitat, compleixen les condicions requerides per oferir els preus regulats pel Govern de l’Estat espanyol; les designa el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

  1. Preu voluntari per al petit consumidor (PVPC)
  2. Tarifa fixa a 12 mesos

Amb comercialitzadores de lliure mercat

Aquelles que operen al territori espanyol, amb les quals podeu negociar la vostra tarifa.

  1. Contractació bilateral (lliure mercat)

 

A partir de l’1 de juliol, les companyies elèctriques poden aplicar a tots els usuaris que disposin de comptadors digitals i telegestionats la nova tarifa de la llum, que es caracteritza perquè es calcula amb un import diferent a cada hora de cada dia en funció de l’evolució del mercat. Aquest nou sistema, que no implica sobrecostos, permet que els ciutadans puguin adaptar el seu consum d’electricitat a les millors condicions de preu. A aquells usuaris que no disposen d’un comptador digital o que el tenen sense que estigui integrat a la xarxa se’ls aplica una estimació del consum d’acord amb l’evolució estàndard de la demanda. El termini per a la substitució dels comptadors analògics per digitals finalitza l’any 2018.

 

Podeu trobar-ne el llistat al web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

 

Data d'actualització:  09.10.2014