subcap_img_010
  • Imprimeix

Contractació bilateral (lliure mercat)

Recomanat per aquell consumidor que prefereix negociar les condicions del seu contracte directament amb l’empresa comercialitzadora o bé qui vol incorporar serveis addicionals com ara el manteniment, revisions o assegurances.

Tots els consumidors poden contractar qualsevol comercialitzadora de lliure mercat conforme al preu i les condicions que pactin entre ells. És el que s’entén per contractació bilateral.

A diferència de les ofertes de la tarifa fixa a 12 mesos, les del mercat lliure inclouen en la majoria de casos clàusules especials o serveis addicionals que s’han de tenir en compte a l’hora de valorar i comparar ofertes. 

Podeu consultar les ofertes que existeixen al mercat lliure a través del comparador d’ofertes de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Els consumidors que tinguin contractada una potència superior a 10 kW estan obligats a acollir-se a aquesta modalitat. Si no, se’ls aplicarà el PVPC amb un recàrrec del 20%.

Quins avantatges té el lliure mercat?

  • Implica ampliar l’oferta d’empreses comercialitzadores respecte a les altres dues modalitats. Es pot contractar qualsevol comercialitzadora i no només les regulades pel Govern espanyol.
  • Permet contractar serveis addicionals com ara revisions, manteniment, etc.
Data d'actualització:  13.10.2014