subcap_img_010
  • Imprimeix

Tarifa fixa a 12 mesos

Recomanat per a aquell consumidor que prefereix un preu estable i uniforme del kWh durant tot l’any, tot i que aquest sigui habitualment superior al preu  que es paga en la modalitat del mercat i al PVPC. 

Aquesta tarifa garanteix un preu estable del kWh per a tot un any. Per tant, a l’hora de calcular el cost de l’energia consumida [(kWh consumits) x (preu del kWh)], el preu del kWh que s’aplicarà serà el mateix cada mes.

Totes les empreses comercialitzadores de referència estan obligades a oferir aquesta tarifa com a alternativa al PVPC. Aquest preu serà fixat per cada empresa comercialitzadora però amb unes condicions estàndard i fàcilment comparables. Principals condicions d’aquesta tarifa:

  • Duració d’un any.
  • Sense serveis ni productes addicionals.
  • Penalització limitada en cas de rescissió de contracte abans de l’any (fins al 5% del preu del contracte per electricitat estimada pendent de subministrar).
  • Renovació de la tarifa només a voluntat dels consumidors.


Els consumidors que desitgin més estabilitat en el preu poden acollir-se a aquesta tarifa, encara que no sigui la que ofereixi la seva empresa comercialitzadora actual. Per fer-ho hauran de contactar amb la nova comercialitzadora, la qual s’encarregarà de fer tots els tràmits del canvi de subministrador en nom seu.

Podeu consultar les ofertes a preu fix anual en el comparador d’ofertes de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que existeix per al mercat lliure i que apareixen al comparador sota el nom d’“Ofertes a preu fix del comercialitzador de referència”.

ATENCIÓ: Cal no confondre la tarifa fixa anual amb una tarifa plana: el preu de la factura bimensual variarà en funció del consum d’energia realitzada durant el període calculat.

 

Data d'actualització:  13.10.2014