subcap_img_010
  • Imprimeix

Preus de l’electricitat

El nou sistema té en compte el preu de producció de l’energia elèctrica, els peatges i el marge de comercialització corresponent. Els costos de producció de l’electricitat es determinen d’acord amb el preu horari dels mercats diaris i intradiaris gestionats per l’operador del mercat elèctric responsable de la gestió econòmica del sistema, OMIE, durant el període al qual correspon la facturació.

A partir d’ara, doncs, els consumidors pagaran pel seu consum el preu del mercat elèctric. Desapareixen les antigues subhastes CESUR (contractes d’energia per al subministrament d’últim recurs) per a la fixació del preu de l’energia.

El nou sistema pren com a referència el preu de l’electricitat del mercat majorista que cotitza i canvia cada hora en funció de l’oferta i la demanda.

Alguns dels factors que intervenen en el preu:

  • Preu dels combustibles 
  • Climatologia (vent, pluviometria, temperatura atmosfèrica)
  • Balanç oferta/demanda (a la nit o els caps de setmana es redueix el consum i, per tant, hi ha més oferta)
  • Parades tècniques de les plantes de generació elèctrica (que redueixen l’oferta)

Red Eléctrica de España (REE), com a operador del sistema elèctric espanyol, és responsable de calcular i publicar els nous PVPC. A través del seu Sistema d’Informació de l’Operador del Sistema (e·sios), els petits consumidors poden conèixer el preu de l’energia elèctrica que se’ls aplicarà.

També es pot consultar el preu horari del mercat diari d’electricitat sense impostos afegits al web d’OMIE.

Data d'actualització:  09.10.2014