cistells
 • Imprimeix

Guia pràctica dels horaris comercials

La guia pràctica d'horaris comercials ofereix un quadre per saber quan es pot obrir i els tipus d'establiments

Aquesta guia pràctica serveix per adaptar l'horari dels comerços a la normativa catalana. Amb la llei d'horaris els comerços poden obrir un màxim de 12 hores diàries, entre les 7.00 h i les 22.00 h, amb l'obligació de tancar diumenges i festius i avançar l'horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre. Dins d'aquests límits, els comerciants poden fixar lliurament la distribució del seu horari diari d'obertura. D'altra banda, a Catalunya el comerç en general, pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l'any, d'acord al calendari que fixa la Generalitat, més dos festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.

Quan puc obrir?

En aquest espai trobareu informació sobre els dies d'obertura setmanals, els horaris generals, els diumenges i festius oberts, els dies de tancament obligatori i els dies d'obertura restringida per cadascun dels tipus de comerços de Catalunya:

 • Establiments comercials en general.
 • Pastisseria, rebosteria, xurreria, pa i plats preparats.
 • Premsa, flores i plantes.
 • Venda de combustible i carburants.
 • Establiments comercials a municipis turístics.
 • Establiments en recintes d'afluència turística (museus, monuments i centres recreatius turístics).
 • Establiments situats en punts fronteres, estacions i mitjans de transport terrestre, aeri i marítim.
 • Botigues dins d'hotels.
 • Comerços d'alimentació amb menys de 150 m2.
 • Establiments de conveniència.
 • Comerços de menys de 150 m2 situats en municipis de menys de 5.000 habitants amb autorització de l'ajuntament.
 • Farmàcies.

Horaris 2018 i 2019

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2018 i 2019, d'acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6568, de 24.2.2014), són els següents:

Any 2018

 • 7 de gener.
 • 1 de juliol.
 • 12 d'octubre.
 • 1 de novembre.
 • 6, 8,16 i 23 de desembre.

Any 2019

 • 13 de gener.
 • 7 de juliol.
 • 12 d'octubre.
 • 1, 6, 8, 15 i 22 de desembre.

Quin és el meu establiment?

Establiments de conveniència
Són establiments comercials amb una superfície inferior a 500 m2 i que han d'oferir, de manera similar, tots i cadascun dels següents grups d'articles: llibres, diaris i revistes; productes d'alimentació; discos i vídeos; joguines, regals i articles diversos. Han d'obrir al públic un mínim de 18 hores diàries.

Botigues dins d'hotels
Establiments comercials situats en establiments hotelers sempre que l'activitat que s'hi desenvolupi tingui caràcter permanent i no s'hi pugui accedir directament des del carrer.

Comerços d'alimentació exceptuats a l'horari general
Establiments de venda personalitzada o autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, amb una superfície inferior als 150 m2 i una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d'alimentació.

Establiments en recintes d'afluència turística
Establiments comercials en museus, monuments i centres recreatius turístics, i directament vinculats pel producte comercialitzat.

Establiments comercials en municipis turístics
S'entén per municipi turístic aquell que, o bé, compleix amb uns determinats paràmetres relatius a allotjaments per afluència estacional, o bé, és un lloc de gran afluència de visitants per motius turístics. La qualificació de municipi turístic a efecte d'horaris comercials és competència de la Direcció General de Comerç, a petició de l'ajuntament corresponent.

Botiga

Altres informacions

Diumenges i festius oberts
Tal i com preveu l'article 2 de l'Ordre EMO/36/2014, els ajuntaments poden substituir fins a dues dates del calendari general de 8 festius d'acord amb les condicions establertes a la Llei 3/2014, de 19 de febrer i a l'esmentada Ordre. Per a més informació, contacteu amb el vostre ajuntament.

 

Publicitat de l'horari comercial
Els establiments comercials han d'exposar l'horari adoptat de manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot amb l'establiment tancat.

Data d'actualització:  10.01.2018