cistells
 • Imprimeix

Guia pràctica dels horaris comercials

Amb la llei d’horaris comercials, els comerços poden obrir un màxim de 75 hores setmanals com a màxim:

 • entre les 6.00 h i les 21.00 h, els mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos.
 • entre les 7.00 h i les 22.00 h, els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos.

Amb l’obligació de:

 • tancar diumenges i festius (*).
 • avançar l'horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre.

Dins d'aquests límits, els comerciants poden fixar lliurament la distribució del seu horari diari d'obertura.

D'altra banda, a Catalunya el comerç en general, pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l'any, d'acord al calendari que fixa la Generalitat, més 2 festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.

 

(*) Suspès en alguns casos per la interposició de recurs d’inconstitucionalitat.

Aquesta guia pràctica serveix per adaptar l'horari dels comerços a la normativa catalana.

Normativa

Llei 18/2017

de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

Quan puc obrir?

En aquest espai trobareu informació sobre els dies d'obertura setmanals, els horaris generals, els diumenges i festius oberts, els dies de tancament obligatori i els dies d'obertura restringida per cadascun dels tipus de comerços de Catalunya:

 • Establiments comercials en general: 75 hores setmanals com a màxim, entre les 6 h i les 21 h, els mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos i entre les 7 h i les 22 h, els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, amb l’obligació de tancar diumenges i festius.
 • Pastisseria, rebosteria, xurreria, pa i plats preparats: sense limitació.
 • Premsa, flors i plantes: sense limitació.
 • Venda de combustible i carburants: sense limitació.
 • Establiments comercials a municipis turístics: règim horari ampliat segons la seva resolució, tancament obligatori els dies 1 de gener i 25 de desembre, tancament obligatori a les 20 h, com a màxim, els dies 24 i 31 de desembre (*).
 • Establiments en recintes d’afluència turística (museus, exposicions, centres recreatius turístics): sense limitació.
 • Establiments situats en punts fronterers, estacions i mitjans de transport terrestre, aeri i marítim: sense limitacions.
 • Botigues dins d’hotels: sense limitacions.
 • Comerços d’alimentació amb menys de 150 m2: sense limitacions (*).
 • Botigues a l’abast (establiments de conveniència): sense limitacions, tancament obligatori els dies 1 de gener i 25 de desembre, tancament obligatori a les 20’00h, com a màxim, els dies 24 i 31 de desembre (*).
 • Comerços de menys de 150m2 situats en municipis de menys de 5.000 habitants amb autorització de l’ajuntament: sense limitació (*).
 • Farmàcies: d’acord amb la seva normativa específica.

 

(*) Suspès en alguns casos per la interposició de recurs d’inconstitucionalitat

Horaris 2018 i 2019

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2018 i 2019, d'acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6568, de 24.2.2014), són els següents:

Any 2018

 • 7 de gener.
 • 1 de juliol.
 • 12 d'octubre.
 • 1 de novembre.
 • 6, 8,16 i 23 de desembre.

Any 2019

 • 13 de gener.
 • 7 de juliol.
 • 12 d'octubre.
 • 1, 6, 8, 15 i 22 de desembre.
Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada

RESOLUCIÓ EMC/30/2018, de 12 de gener

Dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2018

Quin és el meu establiment?

Establiments de conveniència
Són establiments comercials amb una superfície inferior a 500 m2 i que han d'oferir, de manera similar, tots i cadascun dels següents grups d'articles: llibres, diaris i revistes; productes d'alimentació; discos i vídeos; joguines, regals i articles diversos. Han d'obrir al públic un mínim de 18 hores diàries.

Botigues dins d'hotels
Establiments comercials situats en establiments hotelers sempre que l'activitat que s'hi desenvolupi tingui caràcter permanent i no s'hi pugui accedir directament des del carrer.

Comerços d'alimentació exceptuats a l'horari general (*)
Establiments de venda personalitzada o autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, amb una superfície inferior als 150 m2 i una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d'alimentació.

Establiments en recintes d'afluència turística
Establiments comercials en museus, monuments i centres recreatius turístics, i directament vinculats pel producte comercialitzat.

Establiments comercials en municipis turístics
S’entén per municipi turístic aquell que compleix amb determinats paràmetres descrits a la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires. La qualificació de municipi turístic a efecte d'horaris comercials és competència de la Direcció General de Comerç, a petició de l'ajuntament corresponent.

Els establiments situats en aquests municipis qualificats com a turístics, a efectes d’horaris comercials, gaudeixen de les excepcions en matèria d’horaris comercials detallades a la corresponent resolució.

 

(*) suspès en alguns casos per la interposició de recurs d’inconstitucionalitat

Botiga

Altres informacions

Publicitat de l'horari comercial
Els establiments comercials han d'exposar l'horari adoptat de manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot amb l'establiment tancat.

Data d'actualització:  28.05.2018