Carretera
  • Imprimeix

Al bosc o camp obert

Com protegir-vos d'un incendi al bosc o a camp obert

Com protegir-vos d'un incendi al bosc o a camp obert
  • Allunyeu-vos en direcció oposada al foc.
  • Mulleu un mocador i tapeu-vos la cara per evitar el fum.
  • Eviteu els pendents i les valls estretes i no us refugieu dins de pous ni coves perquè l’oxigen es pot acabar ràpidament.
  • Si sou vora el mar o un riu, acosteu-vos a l’aigua i, si cal, fiqueu-vos a dins.