Carretera
 • Imprimeix

Consells generals

prohibicions
 • No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant, ni per la finestra del cotxe.
 • No enceneu focs artificials ni llanceu coets en zones de perill, ni que sigui a cap ras, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades per bosc.
 • No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc.
 • Utilitzeu els serveis de recollida i els contenidors adients.
Consells d'autoprotecció

A l'estiu, la sequera eleva sovint el risc d'incendi forestal, però cal tenir en compte que aquest risc també es pot produir en períodes de sequera durant l'hivern. Per això cal tenir algunes precaucions.

 • Mantingueu una franja lliure de vegetació i de residus del bosc de com a mínim 2 metres al voltant de la façana.
 • Al jardí cal una distància mínima de 6 metres entre els arbres, i sobre tot que les capçades dels arbres no es toquin.
 • Netegeu la teulada de fulles seques, branques i altra matèria orgànica.
 • Allunyeu de la casa les reserves de llenya.
 • Compte amb la xemeneia! Cal protegir-la per evitar que entrin a la casa espurnes o brases.
 • Tingueu una mànega de reg flexible i prou llarga per envoltar la casa.
 • Emmagatzemeu els combustibles (bombones de butà, contenidors de gasoil, etc.) en recintes ventilats i protegits.
 • Disposeu d’extintors polivalents abc per a diferents classes de foc, sobretot a la cuina, les golfes i el garatge.
 • Eviteu les tanques de bruc sec: són molt inflamables.
 • Prioritzeu la vegetació que es manté verda i els arbres amb fusta d’alta densitat (boix, heura, alzina, roure, olivera).
 • Eviteu utilitzar materials sintètics per construir els tancaments exteriors (policarbonats, metacrilats, PVC, etc.).
 • Podeu utilitzar barbacoes, però només si són d’obra, amb mataguspires, tancament a tres parets i envoltades per una franja de terreny sense vegetació.
Al jardí cal una distància mínima de 6 metres entre els arbres
Emmagatzemeu els combustibles (bombones de butà, contenidors de gasoil, etc.) en recintes ventilats i protegits
 • Els carrers han d’estar senyalitzats a cada encreuament. També han d’estar ben marcats els carrers sense sortida.
 • Les cases han d’estar numerades de forma correcta i visible.
 • La urbanització ha d’estar equipada amb una xarxa d’hidrants apta per a l’extinció d’incendis.
 • Eviteu aparcar als giradors i als carrers estrets perquè hi puguin circular els vehicles de socors.
 • Els arbres del carrer no han d’envair les parcel·les i han d’estar podats fins als 3,5 metres d’alçada perquè hi puguin passar els vehicles de bombers.
Als carrers de la urbanització
 • Les franges de protecció perimetral són unes franges obligatòries legalment que han d’envoltar les urbanitzacions, els edificis aïllats i les instal·lacions en contacte amb el bosc.
 • En aquestes franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per reduir la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges.
 • Han de mesurar com a mínim 25 metres d’amplada i han d’estar lliures de vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits.
 • Les parcel·les no edificades han de complir les mateixes condicions que les franges de protecció perimetral.
 • Els vials d’accés han de facilitar el pas dels bombers i l’evacuació de les persones.
 • Sempre que fos possible, hi hauria d’haver dues vies públiques diferents, una d’accés i una altra de sortida, cadascuna amb un mínim de 3 metres d’amplada útil. Si només hi ha un únic vial d’accés, hauria de tenir una amplada mínima de 5 metres més els vorals.
 • Els vials d’accés i les cunetes s’haurien de mantenir nets de vegetació seca.
 • És obligatori elaborar un pla d’autoprotecció per a les urbanitzacions i els nuclis aïllats situats en terrenys forestals. Aquesta planificació pot estar inclosa en un pla de protecció civil municipal.
 • Aquest pla recull tots els riscos que afecten la urbanització i totes les mesures per prevenir, detectar i actuar en cas d’incendi forest forestal. Conté l’estratègia més adequada per a la vostra urbanització: confinament, evacuació, punts de reunió, etc.
Les urbanitzacions, les cases aïllades i els voltants
Les urbanitzacions, les cases aïllades i els voltants