Baner Mobile World Congress
  • Imprimeix

El sector TIC a Catalunya

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ocupa a Catalunya 84.600 treballadors, xifra que suposa prop del 2,7% de la població catalana ocupada, segons dades de l’EPA del tercer trimestre de 2015. Aquest àmbit integra activitats tant del sector industrial (fabricació de components, equips, ordinadors, etc.) com dels serveis (edició de programes, telecomunicacions, processament de dades, reparació d’equips, etc.).

El sector de les TIC s’ha erigit com a generador d’ocupació durant els darrers anys, fet que el situa com un dels àmbits d’activitat amb més bones perspectives econòmiques i socials. La taxa d’atur ha disminuït un 0,8% al 2015 i se situa en el 5,2%.

Segons es desprèn d’aquestes dades, el de les TIC és un dels sectors més dinàmics de l’economia catalana. Amb més de 12.800 empreses (xifra que representa un pes relatiu de gairebé el 2% del total d’empreses catalanes), més de 14.000 milions d’euros de facturació anual i més de 200 milions d’euros destinats anualment a inversió en R+D, és un motor de creixement que genera riquesa i ocupació de qualitat. El sector concentra el 70% de la seva activitat al voltant de la ciutat de Barcelona.

L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona

Mobile World Capital ha presentat l'informe sobre l'escletxa digital a la ciutat de Barcelona, una diagnosi sobre el nivell d'accés i els usos dels ciutadans a Internet que té per objectiu mesurar el nivell de digitalització de la ciutat en el context d'Europa i identificar-ne els àmbits prioritaris de desenvolupament. L’escletxa digital fa referència a les desigualtats entre les persones que poden tenir accés o coneixement sobre les noves tecnologies i les que no. 

Canviem l’educació del programa mSchools

mSchools és un programa que ajuda els alumnes i els docents a integrar les tecnologies mòbils a l’aula de manera eficaç. La tecnologia mòbil permet l’accés a materials actualitzats, millora la col·laboració i reforça el compromís de l’alumne, cosa que permet obrir noves vies d’ensenyament i aprenentatge que milloren el rendiment i l’ocupabilitat.

En el marc d’aquest programa, durant aquest curs, més de 18.000 alumnes de més de 900 centres d’ensenyament catalans treballen l’assignatura “Mobilitzem la informàtica”, una iniciativa que se suma a la formació de professorat, a accions d’impuls a la programació informàtica i la robòtica als centres educatius i a la convocatòria dels Mobile Learning Awards i App Awards, entre d’altres. El dissabte 20 de febrer es fa la primera jornada d’innovació per a docents, l’mSchools_EDU_Hack.