subcap_img_049
  • Imprimeix

Nou gencat

El nou web gencat s’ha dissenyat per facilitar l'accés a continguts i serveis necessaris des de qualsevol lloc i a tothora. Per això s’ha elaborat sota el concepte de web únic (one web) i amb disseny responsiu (responsive design), que permet l’accés multidispositiu (telèfon mòbil, tauleta, portàtil, ordinador de taula).

A més el nou portal presenta novetats rellevants: gestor de continguts en programari lliure, simplicitat en la comunicació (notícies i llenguatge), avisos de protecció civil, plataforma d’exposició de dades obertes i alguns serveis més que en faran augmentar l’ús i utilitat.

El nou gencat

El nou portal gencat s’ha redissenyat i desenvolupat per facilitar l’accés multicanal i multidispositiu per part de la ciutadania; és a dir, s’hi pot accedir des de tot tipus de dispositius: ordinador de taula, telèfons intel·ligents, tauletes de diferents sistemes... El portal s’ha dissenyat i construït seguint les premisses de la normativa de desenvolupament web publicada pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) relativa al compliment dels estàndards W3C, del disseny web adaptatiu (el que en anglès es coneix per responsive design) i de web únic (one web).

 

El web gencat usa ara una imatge gràfica i uns recursos de navegació comparables als dels governs i administracions més avançades. A més d’aquesta línia de disseny diferent, hi ha un munt de canvis que podeu veure si el compareu amb l’ anterior. Se simplifica el llenguatge i la navegació, es dóna un rol preeminent al cercador i als diversos canals temàtics, hi ha dos grans blocs dedicats a l’actualitat del que passa al moment a Catalunya i a l’exposició de dades, es fa un esforç per apropar els continguts als eixos vitals de la ciutadania perquè pugui interaccionar amb més comoditat, etc.

El portal gencat té un disseny adaptatiu

El nou portal gencat té un disseny adaptatiu

Principals novetats

  • Disseny adaptatiu: El portal gencat és ara accessible des de qualsevol dispositiu, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon mòbil. Tota la informació està disponible per a tots els tipus d’usuaris en qualsevol moment ja que els continguts i l’estructura s’adapten per ser visibles i llegibles per a tots els dispositius.
  • Integració de serveis de dades obertes: La Generalitat genera una gran quantitat de dades que ara són accessibles a través del web, com són la previsió del temps, l’estat del trànsit o les incidències del transport públic.
  • Reordenació de continguts: gencat s’ha reorganitzat per tal de ser més accessible a la ciutadania i les empreses, amb gran preeminència del cercador i una millora en l’estructuració temàtica que fa més fàcil trobar allò que es cerca.
  • Nou espai d’actualitat: Amb les darreres notícies i reportatges que afecten la població en els àmbits gestionats per l’Administració, com el trànsit, les campanyes antiincendis, festivitats com la diada nacional o Sant Jordi... També s’inclou un accés directe a les situacions més comunes de la ciutadania i les empreses (què cal fer si...)
  • Multiidioma: Per primera vegada tots els continguts del web estan disponibles en català, castellà, anglès i occità-aranès. L’actualitat es continua oferint en català, castellà i anglès.
  • Canvi tecnològic: La Generalitat ha canviat el sistema tecnològic de gestió dels continguts per passar d’un web estàtic a un web dinàmic. Això també ha comportat un estalvi econòmic ja que el nou gestor, Open CMS, és software lliure disponible sota la llicència GNU LGPL.
capsalera_nougencat.jpg

Qualsevol pàgina es pot consultar amb tauletes, telèfons intel·ligents o ordinadors de sobretaula

Evolució històrica del portal

El web de la Generalitat va néixer el setembre de l’any 1995 seguint el corrent de les administracions a nivell europeu de crear llocs web com a punt d’accés a la informació per a la ciutadania, les administracions i les empreses. El portal gencat era i continua sent un espai de relació bidireccional amb l’objectiu d’oferir informació de servei i resoldre les inquietuds de la ciutadania.

 

Ja des de 1996 gencat ha informat sobre l’estructura de l’Administració (des dels departaments fins a les funcions del Parlament i el Govern), sobre Catalunya com a poble i com a territori, amb dades de la història, els símbols nacionals i les lleis que gestionen el territori; i els serveis que ofereix la Generalitat, estructurats per temes per facilitar la comprensió.

 

L’evolució de la Societat de la Informació i l’accés a la tecnologia van impulsar canvis en el web institucional, tant pel que fa al disseny gràfic com a les funcionalitats, ja que s’hi han anat incorporant serveis a mesura que estaven disponibles.

 

Amb l’aparició de la tecnologia web, la comunicació era entre servidors: els usuaris hi accedien des de casa o l’oficina per trobar-hi informació elaborada per un mitjà de comunicació, una empresa, una Administració...  Més tard, amb les xarxes socials, la comunicació ja va ser entre persones. Ja no calia anar a buscar la informació ja que en la majoria de casos arribava ella sola a l’usuari, que en molts casos n’era el productor i qui decidia què era rellevant per als seus interessos.

 

És a dir, amb l’arribada de l’anomenada web 2.0 va tenir lloc una certa democratització de la informació. I alhora una descentralització perquè qualsevol persona podia aportar informació, fins i tot personal, que acabaria sent rellevant en algun indret per a algú.

 

Tanmateix, el canvi més disruptiu està tenint lloc per l’efecte de la tecnologia mòbil. Per la mobilitat, podem disposar d’un canal bidireccional de relació amb la ciutadania. El ciutadà amb un aparell mòbil a la mà pot relacionar-se amb l’Administració de manera diferent i directa. El resultat és molt rellevant: l’Administració es pot adaptar a la vida de les persones i, al revés, el ciutadà pot arribar a formar part dels processos de l’Administració, els pot viure.

 

La mobilitat, doncs, afecta de ple el conjunt de qualsevol procés i obliga a repensar-los, a introduir-hi canvis per augmentar el valor del servei. En aquest sentit, la publicació del web gencat amb disseny adaptatiu per a dispositius mòbils col·laborarà de manera significativa a innovar, no tan sols els continguts i la manera com s’ofereixen, sinó la forma de gestionar i prestar serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Web actual

Des del setembre de l'any 1995 fins al juliol de 2014, el portal gencat ha canviat seguint les tendències i l'evolució de la Societat de la Informació.

Data d'actualització:  18.07.2014