subcap_img_020
  • Imprimeix

T-Mobilitat

Així ens mourem en transport públic

D’aquí a poc temps canviarà radicalment la manera com els usuaris fan servir el transport públic. Primer a Barcelona i més tard a tot Catalunya s’imposarà una nova targeta de transport que funcionarà d’acord amb la mobilitat real de cada ciutadà, sense necessitat de recórrer a títols de transport múltiples.

T-Mobilitat és un nou sistema de transport que permetrà calcular el preu del transport públic de manera personalitzada. Es a dir, cada usuari pagarà en funció de les seves rutines de transport, dels quilòmetres recorreguts i de la freqüència amb que faci servir el transport públic. El sistema començarà a funcionar a la primera corona de l’àrea de Barcelona durant el segon semestre de l’any 2016 i, progressivament, ho farà a la resta de corones fins a ser una realitat a Catalunya l’any 2018.

T-Mobilitat és una targeta unipersonal que substituirà gradualment tota la gama actual de títols de transport. A l’àrea de Barcelona, per exemple, hi ha actualment uns 80 títols, i amb el nou sistema en quedarà només un. Aquesta simplificació afectarà també el sistema actual de les zones tarifàries, que deixarà d’aplicar-se tal com es fa ara. El nou sistema permetrà també aplicar bonificacions als usuaris que facin servir el transport públic amb més freqüència i permetrà abaixar preus per desincentivar l’ús de vehicles privats en cas d’episodis de contaminació atmosfèrica.

Amb la T-Mobilitat el sistema de venda permetrà el prepagament, el postpagament (domiciliació bancària), la recàrrega per internet i el pagament per mòbil quan la tecnologia ho permeti.

La nova T-Mobilitat continuarà aplicant el sistema de zones tarifàries però en relació a les zones de desplaçament real que faci cada usuari. D’aquesta manera, el preu del transport tindrà relació amb el nombre de zones del desplaçament:

  • Si s’utilitza un servei urbà (Metro, Tramvia, Bus TMB, Bus AMB i Bus AMTU) es validarà a l’entrada i es descomptarà el preu d’una zona tarifària.
  • Si s’utilitza un servei interurbà (FGC, Rodalies i Bus DGTM) es validarà a l’entrada (es descompta el preu del nombre màxim de zones d’aquell servei) i es validarà a la sortida, de manera que es retornarà l’import de les zones no consumides.

És un canvi del sistema tarifari integrat basat en afavorir la utilització del transport públic amb descomptes per ús, on el preu del transport públic estarà adaptat a la mobilitat real de cada ciutadà. Això vol dir que el preu del transport no serà més car, sinó més just. Es pagarà el que realment s’utilitza, fet que ara no passa, per exemple en una targeta de T-50/30 en la que consumeixes 42 viatges i n’has pagat 50.

A més, a mesura que augmenti la utilització, disminuirà el preu per viatge sense necessitat d’avançar els diners. També es podran recuperar els diners invertits en cas de pèrdua o sostracció del títol de transport.

Un altre canvi important serà el sistema de pagament. Si ara es paguen tots els títols abans de fer-los servir i es compren en llocs concrets (estacions, estancs o quioscos...), amb la T-Mobilitat el sistema de venda permetrà el prepagament, el postpagament (domiciliació bancària), la recàrrega per internet i el pagament per mòbil quan la tecnologia ho permeti.

La nova T-Mobilitat és un projecte de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la tecnologia sense contacte (contactless) desenvolupat expressament per al nostre sistema de transport. Està basat en targetes amb xip d’altes prestacions, que es podran recarregar i on hi funcionaran també aplicacions de mobilitat.

Un sistema d’alta seguretat, centralitzat a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), garantirà que les transaccions fetes amb les targetes del sistema –validacions o recàrregues-, des dels equips remots a les estacions o als autobusos fins als sistemes centrals i en temps real, siguin correctes, íntegres i auditables. 

terminal

Amb les dades de mobilitat que reculli el nou sistema es millorarà la planificació i la gestió de la xarxa de transport públic, al disposar d’informació precisa de l’ús dels diferents serveis. 

El projecte de T-Mobilitat es va adjudicar per 58,1 milions d’euros l’últim trimestre de 2014 a l’empresa SocMobilitat, formada per CaixaBank, Fujitsu, Indra i Moventia. SocMobilitat s’encarrega de la implantació del sistema però l’Àrea de Transport Metropolità (ATM) hi manté el control i la propietat del sistema.

SocMobilitat està duent a terme el procés d’implantació dels equipaments i sistemes necessaris, fet que implica la instal·lació de 14.000 terminals a passos de control d’accés, màquines de venda i recàrrega, equipaments a autobusos i tramvies, taquilles, etc. Un cop finalitzat, començarà un període de proves per avaluar si les màquines funcionen.