Tornada a l'escola
  • Imprimeix

Anem a l'escola

El nou curs s’estrena amb 1.570.011 alumnes matriculats, 66.461 docents i un model millorat de beques menjador

El curs 2016-17 comença el 12 de setembre amb més alumnes, més plantilla docent i més suport a l’escola inclusiva. Així, el proper curs s’estrenarà  amb 1.570.011 alumnes matriculats, 7.822 més respecte el passat curs. 

En el cas dels ensenyaments obligatoris, un 65,7% dels alumnes van a centres públics, un 33% als concertats i l’1,3% als privats; i en els ensenyaments post obligatoris la xifra dels que estudien en centres públics s‘incrementa fins al 71,9%, mentre que als concertats és del 16,6% i en els privats l’11,5%.

Per donar resposta a l’increment d’alumnat, han augmentat les plantilles de professorat fins als 66.461 docents, el que suposa 798 persones més que el curs 2015-16. 

Novetats del curs 2016-2017

  • Més alumnes: Del total d’alumnes, 1.020.275 s’inscriuen al segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, i 232.860 a batxillerat i formació professional.
  • Més professors: La plantilla per al nou curs serà de 66.461 docents, 798 persones més que l’any passat, i hi ha 140 docents més per al programa de l’escola inclusiva i 400 més per als centres d’alta complexitat.
  • Més ajuts de menjador: S’incrementa en 12,5 milions d’euros la dotació de les beques i s’estableixen nous llindars de renda.
  • Més ensenyaments postobligatoris: Cicles nous a FP, a les Arts plàstiques i Disseny, amb nous títols esportius i amb el nou nivell C-1 d’italià d’Escola Oficial d’Idiomes. Fins enguany aquest nivell s’impartia només a anglès, francès i alemany.
  • Nous centres educatius: Sis escoles, dos instituts i dos Institut escola. Pel que fa a les obres en centres, hi ha 9 edificis de nova construcció, 5 rehabilitacions o ampliacions, i 383 actuacions de millora.

 

Calendari del curs escolar 2016-2017

El Departament d’Ensenyament ha establert el calendari escolar per al proper curs 2016-2017, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El nou calendari estableix que el curs començarà el dilluns 12 de setembre tant a l’educació primària com a secundària i postobligatoris, excepte els cicles formatius de grau superior, escoles oficials d’idiomes i formació d’adults, que podran començar el curs fins al dia 19 de setembre. El calendari publicat també ha estat tractat en el ple del Consell Escolar de Catalunya, on hi ha representats sectors de la comunitat educativa del país.

Increment en ajuts de menjador

Una de les prioritats del Govern per aquest curs és assegurar les beques menjador per a tots els alumnes amb necessitats alimentàries. Enguany, s’hi presenten dues novetats: increment pressupostari i millora en el sistema d’assignació d’ajuts.

Així, pel proper curs escolar hi ha una previsió d’increment de 12,5 milions d’euros en la dotació per a les beques respecte l’any passat. A més, es tracta d’una partida oberta, per tant, totes les necessitats que puguin sobrevenir durant el curs seran ateses sempre i quan compleixin amb els requisits establerts.

“De camí a l’escola rural”

De camí a l’escola rural és el títol d’un seguit de materials composats per mòduls formatius i presenten una visió global sobre allò que caracteritza les escoles rurals i les zones escolars rurals (ZER). Aborden diferents aspectes relacionats amb l’escola rural, com ara la regulació de l'organització i el funcionament de les escoles rurals i les ZER, així com les institucions de referència a nivell nacional i internacional. Cal destacar la informació sobre les metodologies didàctiques per afavorir l’aprenentatge a les aules multigrau i els aspectes de gestió d’aula que afavoreixen l’escola inclusiva.

Pla pilot d'Itineraris Formatius Específics per a alumnes amb discapacitat intel·lectual

El Govern ha aprovat la creació del pla pilot d’Itineraris Formatius Específics (IFE), per a alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada. El nou projecte està adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, d’entre 16 i 20 anys d’edat -durant l’any natural d’inici de l’oferta de l’itinerari formatiu específic- que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i els alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en ESO i que no es puguin acollir als ensenyaments de formació professional, amb l’objectiu d’afavorir-ne la inserció laboral.