• Imprimeix

Condicions dels serveis de contacte per xarxes socials i per bústia

Twitter 012

El 012 a Twitter informa a la ciutadania dels serveis de la Generalitat de Catalunya i atén les consultes que s’hi formulin.

Les consultes es responen sempre que respectin les normes de participació a les xarxes socials, disponibles al web d'Atenció Ciutadana.

L’horari d'atenció de consultes és de 8 h a 17 h de dilluns a divendres no festius.

Facebook gencat

El perfil de Facebook de gencat informa a la ciutadania dels serveis de la Generalitat de Catalunya i atén les consultes que s’hi formulin, ja sigui via missatge directe o com a comentari a alguna publicació.

Les consultes es responen sempre que respectin les normes de participació a les xarxes socials, disponibles al web d'Atenció Ciutadana.

 

Xat 012 Telegram

El servei d'Atenció Ciutadana 012 també és accessible, de forma gratuïta, a través de l'aplicació de missatgeria instantània Telegram, mitjançant l'usuari @gencat012 o el telèfon 681 012 012, amb les úniques limitacions derivades de la pròpia naturalesa d’aquest canal, com per exemple consultes complexes o que puguin vulnerar la protecció de dades personals.

La versió online del servei està disponible a telegram.me/gencat012.

L’horari d'atenció és de dilluns a divendres, no festius, de 8 a 22h.

El termini màxim de resposta d’aquest servei és de dues hores, dins l’horari d’atenció.

El servei disposa de missatges automàtics fora de l’horari d’atenció i quan es contacta per primera vegada. Es dona resposta a la consulta quan es torna a obrir el servei, si encara és pertinent.

La seqüència de missatges per facilitar la informació de les consultes efectuades queda enregistrada per deixar constància de les gestions realitzades i per supervisar la qualitat del servei.

L’aportació de qualsevol dada personal en la formulació de la consulta es fa de manera voluntària per part de la persona interessada i pressuposa la seva acceptació de les condicions d’utilització i funcionament dels serveis de missatgeria instantània.

Bústia de contacte

Es tracta d'un formulari en línia que serveix per enviar comentaris, preguntes, queixes i suggeriments sobre qualsevol dels serveis que ofereix la Generalitat de Catalunya.

S’estructura en nivells temàtics que cal seleccionar segons el motiu de la consulta per tal que arribi a l’organisme competent.

Es pot fer el seguiment de la gestió l'Estat de les meves gestions, amb el codi de resposta (ID) que rebreu quan envieu el formulari o trucant al 012.

 

El termini de resposta estàndard és de fins a 4 dies feiners. Aquest termini es pot ampliar fins a 30 dies naturals quan es requereixin gestions complexes.

Aquest canal no està habilitat per fer-hi tràmits, ni enviar la documentació relacionada.

Data d'actualització:  04.10.2018