• Imprimeix

Missatgeria instantània

A través de l’aplicació Telegram s’ofereixen tres serveis diferents:

  • Mitjançant el telèfon 681 012 012 o bé cercant l’usuari @gencat012 (o bé des de l’adreça http://telegram.me/gencat012) es pot sol·licitar informació de la Generalitat de Catalunya. El termini màxim de resposta d’aquest servei és de dues hores, dins l’horari d’atenció.
  • Al canal @gencat es difonen notícies, continguts de servei, l’accés a tràmits administratius i dades d’interès general en un to proper i relacional. S’hi pot accedir des de l’adreça http://telegram.me/gencat
  • Amb el bot @gencatbot es poden localitzar les comissaries de policia, farmàcies i centres sanitaris més properes segons la localització de l’usuari o bé en la ubicació que indiqui expressament. S'hi pot accedir des de l'adreça: http://telegram.me/gencatbot

 

Canal @gencat

Es tracta d’un sistema de comunicació, asíncron i unidireccional, amb el qual es vol trametre a la ciutadania notícies, continguts de servei, l’accés a tràmits administratius i dades d’interès general, tot utilitzant un to proper i relacional.

Es va posar en marxa el mes de maig de 2016. Per poder usar aquest servei un cop que haguem instal·lat l’aplicació Telegram en el nostre telèfon, hem de cercar @gencat o bé accedir-hi des de http://telegram.me/gencat.

canal
Canal @gencat

Pàgina de Telegram del canal gencat

Consultes per missatgeria instantània

Mitjançant el telèfon 681 012 012 es pot sol·licitar gratuïtament, per missatgeria instantània de text, informació de la Generalitat de Catalunya, amb les úniques limitacions derivades de la pròpia naturalesa d’aquest canal, com per exemple consultes complexes o que puguin vulnerar la protecció de dades personals.

El termini màxim de resposta d’aquest servei és de dues hores, dins l’horari d’atenció.

L’horari d'atenció de consultes és de dilluns a divendres, no festius, de 8 a 22h.

L’aplicació de missatgeria instantània per accedir gratuïtament al servei d’Atenció Ciutadana 012 es pot descarregar a la botiga virtual del vostre telèfon fent la cerca per Telegram. Per poder usar aquest servei un cop que haguem instal·lat l’aplicació Telegram en el nostre telèfon, hem de cercar l’usuari @gencat012 o bé accedir-hi des de http://telegram.me/gencat012.

Condicions legals

La seqüència de missatges per facilitar la informació de les consultes efectuades queda enregistrada per deixar constància de les gestions realitzades i per supervisar la qualitat del servei.

L’aportació de qualsevol dada personal en la formulació de la consulta es fa de manera voluntària per part de la persona interessada i pressuposa la seva acceptació de les condicions d’utilització i funcionament dels serveis de missatgeria instantània.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades de la ciutadania facilitades al seu servei de missatgeria instantània, d’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Aquestes dades seran recollides i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és donar suport a la gestió integral del servei d’atenció telefònica 012 i de missatgeria instantània de la Generalitat.

L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, cal d’adreçar un escrit a la Direcció General d’Atenció Ciutadana a l’adreça Via Laietana, 14, 3r pis, 08003 Barcelona.

012
gencat012

Pàgina de Telegram del perfil gencat012

Bot de cerca @gencatbot

El bot, abreviatura de robot, és un motor de cerca amb qui l’usuari pot interactuar mitjançant l’enviament d’ordres i peticions en línia amb diferents comandaments. El servei @gencatbot ofereix a la ciutadania informació sobre equipaments. Es poden localitzar comissaries de policia, farmàcies i, en el cas dels centres sanitaris, hospitals, centres d’atenció primària i els altres centres d’atenció primària fora de l’horari habitual, a partir d’un automatisme de consulta al Directori d’equipaments oficials de la Generalitat de Catalunya.

Per usar el servei, s’hi ha d’accedir a través de l’adreça http://telegram.me/gencatbot i clicar el botó ‘/start’. A continuació, cal seleccionar entre les tres opcions: comissaries de policia, farmàcies i centres sanitaris.

El bot ofereix la distància a la qual es troba el ciutadà de l’equipament, l’adreça, la població i el telèfon i els ordena per proximitat a més de mostrar el mapa on es troba l’equipament. En cas que la consulta de resultats no sigui satisfactòria, indica a l’usuari que faci una consulta a @gencat012 de Telegram perquè pugui fer la consulta directament a un operador del 012.