• Imprimeix

Oficines d'atenció ciutadana i serveis territorials

Què ofereixen?

Les oficines d'atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya presten serveis d'atenció presencial sobre els serveis i tràmits que s'hi poden fer tant de la Generalitat com d’altres administracions públiques. Actuen com a entitats de registre dels sistemes d’identificació digital idCAT o idCATMòbil i poden donar suport per fer tràmits telemàtics. 

Hi ha oficines d'atenció ciutadana que ofereixen una informació generalista i altres oficines que faciliten informació més específica de temàtiques concretes i pròpies d'un departament, les quals s'encarreguen de la gestió dels diferents serveis i tràmits i, per tant, també s'hi pot consultar l’estat dels expedients que ha iniciat.

A més, en alguns casos, la seu central del Departament, a Barcelona, també té habilitada una oficina d’atenció presencial, com és el cas del Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o el Departament de Justícia.

Així mateix, al territori hi ha una extensa xarxa d'oficines d'afers socials i famílies per consultes i tramitacions pròpies d'aquest àmbit.

L’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat a Girona és un model pioner i de referència quant a la integració de tots els serveis d’atenció presencial de la Generalitat en un únic espai físic. Presta els serveis d’atenció dels Serveis Territorials a Girona de tots els departaments i els seus organismes, amb personal informador especialitzat en les diferents matèries.

Data d'actualització:  27.12.2016