Oficina d'atenció al ciutadà de Sant Honorat (Barcelona)
  • Imprimeix

Oficines d'atenció ciutadana i serveis territorials

Què ofereixen?

Les oficines d'atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya presten serveis d'atenció presencial sobre els serveis i tràmits que s'hi poden fer tant de la Generalitat com d’altres administracions públiques. Actuen com a entitats de registre dels sistemes d’identificació digital idCAT o idCATMòbil i poden donar suport per fer tràmits telemàtics. 

Hi ha oficines d'atenció ciutadana que ofereixen una informació generalista i d'altres que incorporen el nou model d'atenció integrada, és a dir, que donen informació especialitzada i poden gestionar la majoria de serveis de la Generalitat. A més, hi ha altres oficines que faciliten informació específica de temàtiques pròpies d'un departament, les quals poden tramitar els diferents serveis i tràmits i, per tant, també s'hi pot consultar l’estat dels expedients iniciats.

Les oficines d’Atenció Ciutadana de la Generalitat a Girona i Terres de l'Ebre (Tortosa) incorporen actualment el model d'atenció integrada quant a la capacitat d'informar i gestionar tots els serveis d’atenció presencial dels òrgans territorials dels departaments en un únic espai físic i amb persones informadores especialitzades en les diferents matèries.

 

Oficina d'atenció ciutadana de la Generalitat

Data d'actualització:  19.09.2018