• Imprimeix

Pla pilot per avaluar el personal de l'Administració pública

El projecte es durà a terme durant el segon semestre d’enguany a l’EAPC, el MNAC i la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya

Oficina
El Consell Executiu ha donat llum verda al Pla pilot d’avaluació de l'acompliment del personal de l’àmbit de l’administració i tècnic de tres entitats vinculades a la Generalitat de Catalunya. El pla pilot es durà a terme durant el segon semestre d’enguany i hi participaran els empleats i empleades de l’Escola de l'Administració Pública de Catalunya (EAPC), del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
 
El sistema de seguiment que es proposa inclou directrius i criteris per fixar els diferents paràmetres a avaluar en cada cas. Es tindran en compte tant les competències de les persones que hi participen, com els objectius estratègics i individuals que es fixin. Aquest nou procediment implicarà la fixació inicial d’objectius individuals, mitjançant una acta signada per l’empleat i el seu cap i, transcorregut el termini d’avaluació de sis mesos en aquest pla pilot, el superior jeràrquic que avaluï l’empleat hi mantindrà una entrevista de la qual resultarà una acta d’avaluació de l’acompliment. Pel que fa a les competències, els empleats i les empleades seran valorats pel superior jeràrquic i, com a novetat, en el cas dels càrrecs de comandament, seran les persones que en depenen directament qui també les avaluïn.  
 
El Pla pilot d’avaluació de l’acompliment del personal de l’Administració pública preveu la creació de dues comissions: la Comissió d’avaluació, amb la funció de donar suport en les diferents fases del procés i que garanteix el tractament confidencial dels resultats. D’altra banda, la Comissió de seguiment del Pla s’encarregarà d’elaborar l’informe final de resultats del pla pilot, que serà presentat a la Secretaria d’Administració i Funció Pública i als representants sindicals.  
 
Un pas més cap a la reforma de l’Administració i de la funció pública 
 
Amb aquesta mesura, el Govern pretén fer un pas més cap a la instauració de sistemes d’avaluació de rendiment i d’acompliment dels empleats i empleades públics, perquè es pugui integrar definitivament els objectius de l’organització amb els de cada treballador i generar així els compromisos i implicació necessaris amb els resultats globals de l’organització.  

Memoràndum d'entesa amb el Govern de la província xinesa de Jiangsu per col·laborar en matèria cultural

El Govern ha aprovat que el Departament de Cultura subscrigui un Memoràndum d’entesa amb el Govern de la província xinesa de Jiangsu per dur a terme un procés de cooperació i col·laboració en matèria cultural.
 
El Memoràndum fa referència a l’acord de col·laboració signat entre el Govern de Catalunya i el Govern de Jiangsu el 8 de juliol de 2015 i deixa constància per escrit de la voluntat de les dues institucions d’establir un programa de treball conjunt per als propers quatre anys.

Aprovada la signatura d’un conveni per tal que l’exposició “Festes del foc als Pirineus” vagi al Llenguadoc-Rosselló

La Generalitat de Catalunya col·laborarà amb el Centre Interrégional de Développement de l’Occitan (CIRDÒC) per a la itinerància de l’exposició “Festes del foc als Pirineus”, produïda pel Departament de Cultura.
 
Aquesta col·laboració es materialitzarà a través d’un conveni que el Govern ha aprovat que signi el Departament de Cultura i el CIRDÒC, organisme amb seu a la localitat de Besiers, al Llenguadoc-Rosselló, al departament francès de l’Erau.   
 
El conveni permetrà que el CIRDÒC pugui acollir temporalment l’exposició “Festes del foc als Pirineus”, en l’edifici de la seva seu central, fins al dia  20 de juny de 2017.

Aprovada l’actualització de l’oferta educativa

El Govern ha aprovat avui l’actualització de la programació de l’oferta educativa. Concretament, amb la supressió de l’Escola Roqueta – ZER Les Goges de Sant Miquel de Campmajor (Pla de l’Estany) i de l’Escola Camp Crusat – ZER Vall de l’Aranyó d’El Cogul (Garrigues) amb efectes de la fi del curs escolar 2015-2016. L’objectiu d’aquesta actualització és adaptar els recursos a les necessitats educatives.

Data d'actualització:  16.05.2017