• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Hble. Sra. Ester Capella i Farré
Càrrec: consellera de Justícia
Adreça
Carrer de Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
Població
08010 Barcelona
Telèfon
93 316 41 00
Fax
93 316 43 51
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari d'atenció
Oficina d'atenció ciutadana
De dilluns a dijous: de 9.00 a 17h; divendres, de 9.00 a 14.00h. Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre, Nadal (del 15 de desembre al 10 de gener) i Setmana Santa: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h. Tancat els dies 24 i 31 de desembre.
Horari de registre
de dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.
Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.
Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i 24 i 31 de desembre (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat).
Adreça
Carrer de Pau Claris, 158-160
Població
08009 Barcelona
Telèfon
93 316 41 00
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.
Adreça
Carrer d'Aragó, 332
Població
08009 Barcelona
Telèfon
93 214 01 00
Fax
93 214 01 79
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

- Les funcions relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització.
- Els serveis penitenciaris, la rehabilitació i la justícia juvenil.
- La conservació, l'actualització i el desenvolupament del dret civil de Catalunya.
- Les associacions, les fundacions, els col·legis professionals i les acadèmies.
- Els notaris i registradors.
- La promoció i desenvolupament dels mitjans alternatius de resolució de conflictes.
- Els afers religiosos.
- La memòria democràtica i el foment de la pau.
- La regulació i supervisió dels grups d'interès.
- Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de Justícia el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i el Centre d'Història Contemporània.