• Imprimeix

Cercador d'organismes

Càrrec: Delegat/ada territorial del Govern
Adreça
Palau Firal - Pol. Industrial Els Dolors, s/n, 1a planta
Població
08243 Manresa
Telèfon
93 693 02 00
Fax
93 693 02 03
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat).
Observacions
Adreça
Plaça Major, 37
Població
08500 Vic
Telèfon
93 693 98 00
Fax
93 693 98 01
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Funcions de representació, d'informació, de coordinació i de règim interior del Govern de la Generalitat.

Fer el seguiment de l'execució dels plans i programes interdepartamentals.

Proposar als òrgans departamentals o interdepartamentals competents les actuacions que consideri adients, especialment la interposició de recursos i l'exercici d'accions en els termes que preveu la normativa vigent, en defensa de la Generalitat i de l'ordenament jurídic.

Totes les funcions que la resta de la normativa vigent atribueix als/a les delegats/des territorials del Govern de la Generalitat, entre les quals, en l'àmbit del Departament d'Interior, es troben les funcions que preveuen la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Les delegacions territorials del Govern resten adscrites al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. No obstant això, quan executin funcions de l'àmbit competencial d'altres departaments en dependran funcionalment o en la forma que prevegui la normativa sectorial vigent.