• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Sr. Jaume Boixadera Llobet
Càrrec: Cap de Servei
Adreça
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 191
Població
25198 Lleida
Telèfon
973 22 08 68
Fax
973 24 94 03
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Elaborar l'inventari i fer el seguiment i avaluació dels recursos agrícoles i edafològics, la fertilitat dels sòls i les necessitats dels cultius.
Elaborar els mapes d'aptituds de sòls de Catalunya i col·laborar en l'elaboració dels mapes de sòls de Catalunya.
Supervisar l'avaluació de la fertilitat dels sòls i controlar l'acompliment de la normativa sobre fertilitzants, orgànics i minerals.
Executar les actuacions en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes, nitrats i fertilització.
Donar suport a la Ponència Ambiental, en l'àmbit de les competències de la Direcció General.
Fomentar i controlar l'adopció de bones pràctiques agrícoles, especialment pel que fa a la gestió de recursos potencialment contaminants dels sòls i les aigües.
Coordinar les actuacions en l'àmbit de les millors tècniques disponibles en la ramaderia i en la gestió de les dejeccions ramaderes.
Fomentar i controlar l'adopció de les bones condicions agràries i mediambientals, tant a la producció agrícola com en la gestió de les dejeccions ramaderes.
Executar les actuacions en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic en l'agricultura i la ramaderia, així com l'adopció d'energies renovables minimitzadores del canvi climàtic en la gestió agrària.
Qualsevol altra de naturalesa anàloga que se li encomani.