• Imprimeix

Cercador d'organismes

Adreça
Carrer de Lluís Companys, 1
Població
25003 Lleida
Telèfon
973 70 35 00
Fax
973 03 04 98
Accessibilitat
Edifici accessible
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 17 h;

Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres, de 9 a 15 h; dissabte, de 9 a 14 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i 24 i 25 de desembre (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat).

Aquesta oficina romandrà tancada els dissabtes 31 de març i 13 d'octubre de 2018.

Observacions
Horari especial de tarda amb cita prèvia obligatòria només per al tràmit de Renda garantida de ciutadania.

Informar a la ciutadania i les entitats sobre els serveis i l'organització de la Generalitat de Catalunya.

Informar sobre les característiques i fases dels diferents procediments que afecten l'Administració de la Generalitat.

Actuar com a unitat de presentació de documents i registre d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el Decret 360/1994, de 15 de desembre, de registre d'entrades i sortides de documents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Ajudar en la formalització d'impresos administratius i en la redacció formal de sol·licituds, peticions i suggeriments dirigits a l'Administració.

Canalitzar i derivar, d'acord amb la Llei esmentada, cap als serveis competents de l'Administració de la Generalitat o altres administracions públiques, les peticions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.

Realitzar aquelles funcions que li siguin encomanades pel/ per la director/a general d'Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència.

Aquesta oficina orgànicament depèn de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida i funcionalment de la Direcció General d'Atenció Ciutadana.