• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Pere Josep Porta i Colom
Càrrec: Director
Adreça
Passatge Alzina, 3
Població
25700 La Seu d'Urgell
Telèfon
973 35 55 52
Fax
973 35 55 52
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre
De dilluns a divendres, de 9 a 14h tot l'any.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.
Adreça
Passeig de Pompeu Fabra, 21 (Oficina Tècnica)
Població
25620 Tremp
Telèfon
973 65 28 72
Accessibilitat
Edifici accessible
Observacions
L'oficina de Tremp no té registre.
Defensar els interessos de la població de l'Alt Pirineu i Aran.

Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial, amb criteris de sostenibilitat, de l'Alt Pirineu i Aran.

Promoure, elaborar i assessorar estudis i treballs tècnics per a conèixer millor la realitat i les perspectives de l'Alt Pirineu i Aran.

Impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals de l'Alt Pirineu i Aran i la sensibilització, la divulgació i l'educació ambientals.

Adoptar mesures per a impulsar el desenvolupament dels diferents sectors d'activitat de l'Alt Pirineu i Aran.

Participar en l'elaboració de les disposicions legals o reglamentàries que afectin l'Alt Pirineu i Aran, a requeriment del Parlament o del Govern.

Participar en l'elaboració i l'avaluació dels plans territorials i dels plans comarcals de muntanya que afectin l'Alt Pirineu i Aran, d'acord amb les autoritats sectorials competents.

Impulsar la participació d'entitats, públiques i privades, en l'elaboració de propostes sobre l'aprofitament de recursos o la planificació sectorial de l'Alt Pirineu i Aran.

Fomentar la projecció de l'Alt Pirineu i Aran i fer-ne conèixer els trets d'identitat.

Impulsar la programació, la gestió i la informació de les actuacions especials per a la muntanya de la Unió Europea.

Impulsar polítiques sostenibles de desenvolupament demogràfic i cohesió social, que garanteixin infraestructures culturals i d'ensenyament presencial i a distància.

Promoure infraestructures tecnològiques adaptades al medi que afavoreixin la implantació dels serveis de telecomunicacions i tecnologies de la informació i el desenvolupament del teletreball.

Promoure la creació de la marca de qualitat Pirineus per a productes agraris i turístics i elaborar-ne les normes de qualitat.
Impulsar la creació d'una xarxa de comunicació de ràdio i televisió de l'Alt Pirineu i Aran.
Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Està format pels òrgans següents:
a) El Consell Rector.
b) La Presidència.
c) La Direcció.
d) El Consell Assessor.