• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Sr. Pere Josep Porta i Colom
Càrrec: director de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran
Adreça
Passatge Alzina, 3
Població
25700 La Seu d'Urgell
Telèfon
973 35 55 52
CIF
Q-2500362-E
Fax
973 35 55 52
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre

De dilluns a divendres, de 9 a 14h tot l'any.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Adreça
Passeig de Pompeu Fabra, 21 (Oficina Tècnica)
Població
25620 Tremp
Telèfon
973 65 28 72
CIF
Q-2500362-E
Accessibilitat
Edifici accessible
Observacions

L'oficina de Tremp no té registre.

Defensar els interessos de la població de l'Alt Pirineu i Aran.

Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial, amb criteris de sostenibilitat, de l'Alt Pirineu i Aran.

Promoure, elaborar i assessorar estudis i treballs tècnics per a conèixer millor la realitat i les perspectives de l'Alt Pirineu i Aran.

Impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals de l'Alt Pirineu i Aran i la sensibilització, la divulgació i l'educació ambientals.

Adoptar mesures per a impulsar el desenvolupament dels diferents sectors d'activitat de l'Alt Pirineu i Aran.

Participar en l'elaboració de les disposicions legals o reglamentàries que afectin l'Alt Pirineu i Aran, a requeriment del Parlament o del Govern.

Participar en l'elaboració i l'avaluació dels plans territorials i dels plans comarcals de muntanya que afectin l'Alt Pirineu i Aran, d'acord amb les autoritats sectorials competents.

Impulsar la participació d'entitats, públiques i privades, en l'elaboració de propostes sobre l'aprofitament de recursos o la planificació sectorial de l'Alt Pirineu i Aran.

Fomentar la projecció de l'Alt Pirineu i Aran i fer-ne conèixer els trets d'identitat.

Impulsar la programació, la gestió i la informació de les actuacions especials per a la muntanya de la Unió Europea.

Impulsar polítiques sostenibles de desenvolupament demogràfic i cohesió social, que garanteixin infraestructures culturals i d'ensenyament presencial i a distància.

Promoure infraestructures tecnològiques adaptades al medi que afavoreixin la implantació dels serveis de telecomunicacions i tecnologies de la informació i el desenvolupament del teletreball.

Promoure la creació de la marca de qualitat Pirineus per a productes agraris i turístics i elaborar-ne les normes de qualitat.
Impulsar la creació d'una xarxa de comunicació de ràdio i televisió de l'Alt Pirineu i Aran.
Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Està format pels òrgans següents:
a) El Consell Rector.
b) La Presidència.
c) La Direcció.
d) El Consell Assessor.