• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Sra. Maria Pilar Serra Pala
Càrrec: cap del Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a la Catalunya Central
Adreça
Carrer de Castelladral, 5-7 Pol. Industrial Els Dolors (Palau Firal)
Població
08243 Manresa
Telèfon
93 693 02 99
Fax
93 693 02 19
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Horari de registre

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Atorgar permisos d'explotació i autoritzacions d'instal·lació de màquines recreatives i d'atzar, i també autoritzar salons recreatius i esportius.

Proposar la concessió d'autoritzacions d'espectacles públics i activitats recreatives.

Tramitar els expedients iniciats en la seva demarcació en matèria de joc i espectacles, i elevar la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent.

Atendre les consultes formulades per persones i empreses en matèria de joc i espectacles.

Les altres funcions de naturalesa anàloga que els siguin encomanades.

Els serveis territorials del Joc i Espectacles depenen orgànicament de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat i tenen dependència funcional de la Direcció General de Tributs i Joc del Departament d'Economia i Coneixement en matèria de joc i apostes, i de la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.