• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Josefina Vilella Bonals
Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038 Barcelona
Telèfon
93 551 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible
a) Gestionar el servei d'informació presencial dels serveis tributaris en relació amb qüestions generals en matèria tributària.

b) Atendre les sol·licituds d'informació tributària formulades pels ciutadans o ciutadanes per via telefònica o telemàtica i donar suport a les plataformes d'informació i assistència.

c) Informar les persones contribuents sobre les instruccions i consultes emeses pels òrgans competents de l'Agència Tributària de Catalunya.

d) Organitzar i gestionar el servei de cita prèvia per a l'atenció personalitzada.

e) Assistir els ciutadans o ciutadanes en la confecció d'autoliquidacions.

f) Admetre, registrar i tramitar les declaracions i les autoliquidacions tributàries.