• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Elisabet Mateo Macià
Adreça
Carrer del Vapor, 4-6 2a. planta
Població
43004 Tarragona
Telèfon
977 92 22 00
Fax
977 92 22 49
Accessibilitat
Edifici accessible
a) Gestionar el servei d'informació presencial dels serveis tributaris en relació amb qüestions generals en matèria tributària.

b) Atendre les sol·licituds d'informació tributària formulades per via telefònica o telemàtica.

c) Recolzar les plataformes d'informació i assistència.

d) Informar sobre les instruccions i consultes emeses pels òrgans de l'Agència.

e) Organitzar i gestionar el servei de cita prèvia per a l'atenció personalitzada.

f) Assistir a les persones contribuents en la confecció d'autoliquidacions.

g) Registrar i tramitar les declaracions i les autoliquidacions tributàries.