• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Miquel Gamisans Martín
Càrrec: secretari de Difusió i Atenció Ciutadana
Població
08002 Barcelona
Telèfon
93 402 46 00
Accessibilitat
Edifici accessible
Impulsar i coordinar noves formes de relació amb la ciutadania perquè els actors públics (ciutadania, empreses, entitats) aportin coneixement col·lectiu.
 
Supervisar i coordinar polítiques d'atenció ciutadana de qualitat basades en l'omnicanalitat, facilitant un ús transversal de tots els canals, i interactuant amb tots els departaments i organismes del sector públic.
 
Supervisar i coordinar l'organització dels serveis d'informació i comunicació corporativa de l'Administració de la Generalitat.
 
Aprovar la publicitat institucional i els criteris de la imatge institucional de la Generalitat de Catalunya.
 
Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.