• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Sr. Josep Vives Gràcia
Càrrec: cap del Servei de Biblioteques
Adreça
Plaça de Salvador Seguí, 1-9
Població
08001 Barcelona
Telèfon
93 316 27 40
Fax
93 316 27 81
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
- Impulsar el foment de l'hàbit de la lectura i l'ús dels serveis bibliotecaris mitjançant campanyes específiques i accions a través del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

- Prestar els serveis nacionals de suport a la lectura pública i coordinar els serveis regionals de suport a la lectura pública que siguin competència de la Generalitat.

- Coordinar i impulsar la prestació territorial dels serveis regionals de suport a la lectura pública.

- Donar suport a la planificació, la gestió i la programació de les biblioteques públiques de titularitat estatal a Catalunya.

- Coordinar les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en els aspectes de processos tècnics, d'acord amb el que preveu la normativa sectorial.

- Impulsar projectes i programes de cooperació bibliotecària.

- Col·laborar amb la resta de biblioteques del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

- Dirigir l'elaboració i el manteniment del Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública i del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.