• Imprimeix

Cercador d'organismes

Adreça
Carrer de Sant Honorat, 1-3
Població
08002 Barcelona
Telèfon
012 (Catalunya) / 902 400 012 (trucades de fora de Catalunya) / 00 34 902 400 012 (des de l'estranger)
Accessibilitat
Edifici accessible
Adreça web
Horari d'atenció


Horari d'atenció al públic
de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat)
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.

Horari de registre


Horari de registre
de dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat)
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.

  1. Informar a la ciutadania i les entitats sobre els serveis i l'organització de la Generalitat de Catalunya.

  2. Informar sobre les característiques i fases dels diferents procediments que afecten l'Administració de la Generalitat.

  3. Actuar com a unitat de presentació de documents i registre d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el Decret 360/1994, de 15 de desembre, de registre d'entrades i sortides de documents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

  4. Ajudar en la formalització d'impresos administratius i en la redacció formal de sol·licituds, peticions i suggeriments dirigits a l'Administració.

  5. Canalitzar i derivar, d'acord amb la Llei esmentada, cap als serveis competents de l'Administració de la Generalitat o altres administracions públiques, les peticions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.

  6. Realitzar aquelles funcions que li siguin encomanades pel/ per la director/a general d'Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència.
 
L'Oficina d'Atenció Ciutadana de Barcelona depèn orgànicament i funcionalment de la Direcció General d'Atenció Ciutadana.