• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Josep Maria Recasens Soriano
Càrrec: Sub-director general
Adreça
Carrer de Pamplona, 113
Població
08018 Barcelona
Telèfon
93 551 66 66
Fax
93 551 65 85
Accessibilitat
Edifici accessible
Adreça web
Horari de registre
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h. i dimarts a la tarda de 16 a 18 h.
Horari de matí: de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril (Sant Jordi) i vigílies de festes locals.
La informació i assessorament als consumidors i usuaris i als agents econòmics sobre llurs drets i deures. El foment de la resolució de conflictes en matèria de consum a través de la mediació i l'arbitratge. La supervisió del funcionament de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i la coordinació de les seves actuacions amb les juntes arbitrals que actuen en el territori català. La gestió de la qualitat, i els sistemes d'informació i gestió del coneixement de l'Agència. La gestió del Registre d'Associacions de Consumidors. El foment i suport a les associacions de consumidors. La informació i assessorament a les administracions locals que treballen en matèria de consum i l'establiment de mecanismes de cooperació. El foment del consum responsable, sostenible i solidari. La gestió de les subvencions que atorgui l'Agència Catalana del Consum. La coordinació, organització, programació, impuls i supervisió dels serveis que la integren.