Les eines d'informació sobre l'activitat política i legislativa de la Generalitat de Catalunya, destinades tant a la ciutadania com a d'altres administracions i entitats.

 

Oposicions i accés a la funció pública

Informació general sobre els sistemes d’accés i la selecció de personal, els tipus de cossos, les bases de les convocatòries, les borses de treball i els temaris per accedir a la funció pública.

Contractació pública

Portal únic per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Òrgan oficial on es publiquen les lleis del Parlament de Catalunya, els decrets del Govern i altres disposicions, actes administratius i altres textos administratius.

Publicacions

Accés a consultes del fons editorial i la base de dades del DOGC.

Tauler electrònic

Mitjà electrònic de publicació de la informació d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per l’Administració de la Generalitat i la resta d’ens previstos.

Programa d'identificació visual

Normes que regeixen la identitat corporativa de la Generalitat amb una sèrie d'exemples d'aplicacions de la marca de la Generalitat i els seus departaments.

Transparència

El portal de transparència de la Generalitat de Catalunya fa pública tota la informació necessària perquè els ciutadans en puguin avaluar la gestió.