Medalla d'or de la Generalitat
  • Imprimeix

Medalles d'Or de la Generalitat

Medalla d'or de la Generalitat

Mitjançant el Decret de 17 de maig de 1978 es va crear la medalla de la Generalitat de Catalunya per distingir els mèrits assolits en l'increment i difusió del patrimoni artístic i cultural de Catalunya.

El prestigi aconseguit al llarg dels anys per aquesta distinció fa aconsellable redefinir el seu abast i contingut per tal d'adequar-la al nou marc institucional. Així mateix, s'ha manifestat la conveniència de configurar una distinció específica que permeti expressar el reconeixement del Govern de la Generalitat envers aquelles persones que hagin prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic.

L'atorgament de la Medalla d'Or de la Generalitat té caràcter honorífic. Les persones distingides amb la Medalla d'Or tenen dret al tractament d'Excel·lentíssim/a Senyor/a i a la precedència protocol·lària que es determini en els actes oficials. El dret esmentat el conservaran amb caràcter vitalici.

L'atorgament serà acordat pel Govern i es formalitzarà mitjançant un decret que serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tindrà lloc en la reunió del Govern que es faci immediatament abans del dia 11 de setembre de cada any.