subcap_img_001
  • Imprimeix

Contacte

Departament de la Presidència
Secretaria Tècnica del Premi Internacional Catalunya
Plaça de Sant Jaume, 4
08003 Barcelona

Tel. 34 934 024 798 - 934 024 785
Fax 34 935 676 192

www.gencat.cat/pic
pic@gencat.cat
Formulari de consultes, queixes i suggeriments