subcap_img_009
 • Imprimeix

Bases de participació

 1. El Premi Ramon Margalef d’Ecologia té per objecte el reconeixement d’una trajectòria científica o un descobriment en el camp de les ciències ecològiques que hagi contribuït al progrés significatiu del coneixement o el pensament científic, o al desenvolupament d’instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar.
 2. El Premi pot ser atorgat tant a persones físiques com a persones jurídiques o a col·lectius de tot el món que hagin dut a terme una tasca rellevant en el camp de les ciències ecològiques.
 3. Les candidatures les presenten institucions universitàries, escoles superiors, centres de recerca, acadèmies científiques o amb branques científiques i altres institucions de finalitat anàloga, persones guardonades amb aquest Premi en convocatòries anteriors i persones que hagin estat membres del Jurat. Excepcionalment, es poden admetre candidatures presentades a títol personal per persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la ecologia. Les candidatures, argumentades (amb carta o nota raonada, signada per la persona responsable de la presentació de la candidatura), acompanyades d’un currículum, han de ser presentades abans del 28 de setembre de 2018 i s’han de presentar preferentment pels mitjans electrònics de Tràmits gencat
 4. No obstant, les candidatures i la documentació annexa poden presentar-se de manera presencial, en format paper, al Registre general del Departament de la Presidència (carrer Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona), o bé en qualsevol dels registres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques adreçades a la Secretaria General del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
  Un cop presentades, les candidatures han de ser considerades en dues convocatòries més (tres en total), excepte si el/la proponent manifesta explícitament que la seva proposta no torni a ser considerada.
 5. La dotació del Premi és de vuitanta mil (80.000) euros i una peça única i simbòlica en memòria de Ramon Margalef.
 6. La periodicitat del Premi és anual.
 7. El Jurat, assistit amb veu però sense vot pel secretari tècnic del Premi decidirà per majoria la candidatura guanyadora. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
 8. El Premi serà proclamat pel Consell de Direcció. El seu lliurament solemne i el corresponent acte acadèmic tindran lloc a Barcelona.