subcap_img_009
 • Imprimeix

Direcció i gestió del premi

El Consell de Direcció és la instància màxima del premi. En defineix les característiques i el convoca, nomena i remou els membres del Jurat i en determina la convocatòria i proclama els premis. Està integrat pels membres següents:

 • President de la Generalitat de Catalunya, que n'exerceix la presidència 
  JOAQUIM TORRA
 • Titular del Departament que té competències en recerca, que n'exerceix la vicepresidència primera.
  MARIA ÀNGELS CHACÓN, consellera d'Empresa i Coneixement
 • Titular del Departament que té competències en medi ambient, que n'exerceix la vicepresidència segona. 
  DAMIÀ CALVET, conseller de Territori i Sostenibilitat
 • President/a de l'Institut d'Estudis Catalans, que n'exerceix la vicepresidència tercera.
  JOANDOMÈNEC ROS
 • Director/a de l'Institut de Ciències del Mar.
  JOSEP LLUÍS PELEGRÍ
 • Director/a del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.
  SANTI MAÑOSA
 • Director/a del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  FERNANDO GARCIA DEL PINO
 • Director/a del Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals.
  JAVIER RETANA
 • Una persona membre de la comunitat universitària o acadèmica catalana.
  JAUME TERRADAS
 • Una persona membre de la societat civil catalana amb mèrit reconegut en l'àmbit de l'ecologia i les ciències ambientals.
  JORDI SARGATAL
 • Una persona designada per la família de Ramon Margalef.
  RAMON MARGALEF i MIR

 

El Consell de Direcció està assistit per una Secretaria Tècnica, que és la instància gestora del Premi i executa les decisions del Consell de Direcció. Garanteix la bona difusió de la convocatòria anual, rep les candidatures, proposa la convocatòria del jurat, tramet les candidatures al jurat, assegura la logística de les reunions i n'aixeca les actes. La Secretaria Tècnica està dirigida per TERESA SALA ROVIRA, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya