subcap_img_009
  • Imprimeix

Membres del jurat

President del Jurat

Joandomènec Ros

Catedràtic, Departament d'Ecologia, Universitat de Barcelona; president, Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, Espanya).

Vocals

Rita Adrian

Professora d’investigació, Departament de Recerca en Ecosistemes, Institut Leibniz d’Ecologia d’Aigua Dolça i Pesca Continental (Berlin, Alemanya). 

 

Nancy B. Grimm

Catedràtica, Facultat de Ciències de la Vida, Universitat Estatal d’Arizona (Tempe, Arizona, Estats Units d’Amèrica). 

Pep Canadell

Director executiu, Projecte Carbó Global; investigador principal, Recerca Marina i Atmosfèrica, CSIRO (Organització d'Investigació Científica i Industrial de la Commonwealth), (Canberra, Austràlia).

Marina Montresor

Professora d’investigació, Estació Zoològica Anton Dohrn (Nàpols, Itàlia). 

Beatriz Reguera

Professora d’investigació, Centre Oceanogràfic de Vigo, Institut Espanyol d’Oceanografia (Vigo, Espanya).

Montserrat Vila

Professora d'investigació, Estació Biològica de Doñana (EBD-CSIC), (Sevilla Espanya).