subcap_img_009
  • Imprimeix

Membres del jurat

President del Jurat

Joandomènec Ros

Catedràtic, Departament d'Ecologia, Universitat de Barcelona; president, Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, Espanya).

Vocals

Rita Adrian

Professora d’investigació, Departament de Recerca en Ecosistemes, Institut Leibniz d’Ecologia d’Aigua Dolça i Pesca Continental (Berlin, Alemanya). 

Wolfgang Cramer

Director d’investigació, Institut Mediterrani de Biodiversitat i d’Ecologia Marina i Continental (Aix-en-Provence, França). 

John Grace

Catedràtic emèrit, Departament de Biologia Mediambiental, Facultat de Geociències, Universitat d’Edimburg (Edimburg, Gran Bretanya). 

Nancy B. Grimm

Catedràtica, Facultat de Ciències de la Vida, Universitat Estatal d’Arizona (Tempe, Arizona, Estats Units d’Amèrica). 

Marina Montresor

Professora d’investigació, Estació Zoològica Anton Dohrn (Nàpols, Itàlia). 

Beatriz Reguera

Professora d’investigació, Centre Oceanogràfic de Vigo, Institut Espanyol d’Oceanografia (Vigo, Espanya).