L'Administració pública a Catalunya

 • Pressupost 2017

  Distribució del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, amb el detall dels ingressos i despeses i informació de les entitats que formen part del sector públic.

 • Departament de la Presidència

  S’encarrega del suport al President, el Govern i l’Administració, l’atenció ciutadana i l'esport.

 • Dept. de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Gestiona les administracions i com es relacionen, la funció pública, l'administració electrònica, les telecomunicacions i la societat digital, les polítiques de ciberseguretat i la innovació digital.

 • Dept. d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Coordina l’acció exterior, les relacions institucionals, la cooperació al desenvolupament, les polítiques de transparència i govern obert, la contractació pública i la memòria democràtica.

 • Normativa i convenis

  Normativa consolidada sobre l’administració local i autonòmica, així com les disposicions en tràmit i els protocols i convenis de col·laboració.

 • Àmbits d’actuació

  Tota la informació sobre els serveis de l’Administració, el món local, l’autogovern i la cooperació institucionals, les relacions institucionals i amb el Parlament, així com la qualitat democràtica.

 • Seu electrònica

  Punt d’accés únic per a la ciutadania i les empreses per realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d’espai, amb la màxima seguretat.

 • La funció pública

  Què és i com s’organitza l’Administració i el sector públic, relació de llocs de treball i càrrecs, com accedir-hi, les estructures organitzatives i l’administració electrònica.

 • Administració de la Generalitat

  Com s’estructura l’administració catalana i quins són els plans de govern que regeixen la gestió de l’activitat autonòmica.

 • Delegacions territorials de Catalunya

  Informació de les set delegacions territorials del Govern de Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran

 • Atenció ciutadana

  Com contactar amb la Generalitat per telèfon (012), per Internet i presencialment, a través de les oficines d’atenció ciutadana i les oficines de registre d’entrada i sortida de documents.

 • Govern obert

  Eina que engloba tots els instruments per tal que la ciutadania pugui mantenir-se activa, així com deliberar i participar en el disseny i l’execució de polítiques públiques.

 • Transparència

  Portal sobre transparència administrativa i rendiment de comptes en l’acció de Govern. Informa de les retribucions dels alts càrrecs, les dietes per assistència a consells d’administració...

 • Administració electrònica

  El Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) promou la interoperabilitat administrativa, presta serveis gestió electrònica i de certificació digital.

 • Innovació a l’Administració

  Estratègia d’innovació i talent a la Generalitat de Catalunya. Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.