L’agricultura, la ramaderia, la pesca i l'alimentació a Catalunya

 • Agricultura

  Bones pràctiques, biodiversitat, sanitat vegetal, producció agrària, maquinària agrícola, higiene, fertilitzants, sòls...

 • Alimentació

  Etiquetatge, artesania alimentària, productes vitivinícoles, distintius d’origen, qualitat agroalimentària, venda de proximitat, productes, cadena alimentària, cuina catalana...

 • Ramaderia

  Control i foment de la sanitat animal i gestió de la producció ramadera: alimentació animal, identificació del bestiar, benestar animal, registre d’explotacions, moviment d’animals, producció ecològica, sector lleter, etc.

 • Pesca i aqüicultura

  Gestió i control de la flota pesquera i les confraries de pescadors, ajuts del fons europeu, comercialització, traçabilitat i consum, aqüicultura, espècies i modalitats pesqueres, i pesca recreativa.

 • Caça

  Guia del caçador, llicències i permisos, informació per saber on i quan es pot caçar, quines són les espècies cinegètiques, el model de caça sostenible, etc.

 • Nàutica i busseig d’esbarjo

  Centres, cursos i titulacions nauticopesqueres i de busseig en l'àmbit professional i d'esbarjo: exàmens, títols, cursos, acadèmies i taxes associades.

 • Desenvolupament rural

  Accions que permeten consolidar i incrementar la qualitat de vida de les àrees rurals.

 • Seguretat alimentària

  Alertes alimentàries, al·lèrgies, etiquetatge, alimentació animal i biotecnologia.

 • Ruralcat

  Comunitat virtual que engloba un portal informatiu i de serveis pensats per al món rural i agroalimentari de Catalunya.