Us pot interessar...

L’educació i la formació a Catalunya

 • Pressupost 2017

  Distribució del pressupost del Departament d’Ensenyament, destinat a la gestió de polítiques educatives, a les despeses de personal docent i a institucions educatives.

 • Departament d’Ensenyament

  S’encarrega de la política educativa no universitària, l’ordenació curricular i el rendiment escolar, la gestió dels centres públics i la relació amb els privats concertats.

 • Línies estratègiques

  Documents que especifiquen l'escenari de futur que es vol aconseguir i les accions que es volen portar a terme per arribar-hi en l’àmbit de l’ensenyament.

 • Àmbits d’actuació

  Tota la informació sobre els centres i serveis educatius, els estudis a Catalunya, el professorat i l’FP dual amb les empreses.

 • Estudiar a Catalunya

  Portal web amb tota la informació sobre els estudis, la preinscripció, la orientació del estudiants i la homologació dels títols.

 • XTEC

  La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya és una eina per a alumnes i professors que permet inscriure’s a cursos, consultar certificats i preinscriure’s a activitats.

 • Edu365

  Portal dirigit a l’alumnat de les escoles i instituts catalans amb recursos curriculars de totes les àrees, com seguretat a Internet, educació, aules d’acollida, noves aplicacions, videojocs o dispositius mòbils.

 • EDU3.cat

  Catàleg de productes audiovisuals dirigit a alumnes i professors de diversos tipus: TV educativa, emissores de ràdio, cinema, fotografia i nous formats.

 • Família i escola

  Portal web que promou la implicació i el compromís de la família en el procés escolar i educatiu dels fills.

 • Mapa escolar

  El Mapa de programació de l'oferta educativa permet accedir a la informació relativa a la distribució territorial de l'oferta d'ensenyaments per al curs següent.