Habitatge
 • Imprimeix

Habitatge

L’habitatge a Catalunya

 • Pressupost 2015

  Distribució del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015, amb el detall dels ingressos i despeses i informació de les entitats que formen part del sector públic.

 • Dept. de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Gestiona les administracions i com es relacionen, la funció pública, les eleccions, l'administració electrònica, els afers religiosos i l'habitatge.

 • Plans i projectes estratègics

  Documents que especifiquen l'escenari de futur que es vol aconseguir i les accions que es volen portar a terme per arribar-hi en l'àmbit del planejament territorial.

 • Àmbits d’actuació

  Tota la informació sobre la compra, lloguer i rehabilitació d'habitatges, la promoció d'habitatge protegit, així com la qualificació tècnica i l'arquitectura urbana.

 • Barris

  Informació sobre els projectes de barris i àrees urbanes d'atenció especial, així com el Programa de Barris de Catalunya i la xarxa de barris.

 • Agència de l’Habitatge de Catalunya

  Ens públic que gestiona les polítiques d'habitatge de la Generalitat de Catalunya.

 • Incasòl

  S'ocupa de la promoció de sòl, residencial i per a activitats econòmiques, així com la rehabilitació del patrimoni històric, les renovacions urbanes i la gestió de fiances d'arrendaments.