L’habitatge a Catalunya

 • Pressupost 2015

  Distribució del pressupost del Dept. de Territori i Sostenibilitat, per a l'ordenació territorial, les infraestructures, la mobilitat, l'habitatge, el servei meteorològic, la cartografia i la gestió forestal.

 • Dept. de Territori i Sostenibilitat

  S'encarrega de l'urbanisme, l'habitatge, les infraestructures i els transports, la planificació ambiental, l'aigua i els residus, la meteorologia i les energies renovables.

 • Plans i projectes estratègics

  Documents que especifiquen l'escenari de futur que es vol aconseguir i les accions que es volen portar a terme per arribar-hi en l'àmbit del planejament territorial.

 • Àmbits d’actuació

  Tota la informació sobre la compra, lloguer i rehabilitació d'habitatges, la promoció d'habitatge protegit, així com la qualificació tècnica i l'arquitectura urbana.

 • Pacte Nacional de l’Habitatge

  Document que aplega els compromisos de tots els agents econòmics, socials i institucionals implicats per fer front als reptes de l'habitatge en els propers anys.

 • Barris

  Informació sobre els projectes de barris i àrees urbanes d'atenció especial, així com el Programa de Barris de Catalunya i la xarxa de barris.

 • Agència de l’Habitatge de Catalunya

  Ens públic que gestiona les polítiques d'habitatge de la Generalitat de Catalunya.

 • Incasòl

  S'ocupa de la promoció de sòl, residencial i per a activitats econòmiques, així com la rehabilitació del patrimoni històric, les renovacions urbanes i la gestió de fiances d'arrendaments.