La seguretat a Catalunya

 • Mossos d’Esquadra

  És la policia pròpia de Catalunya i té com a objectiu treballar per a la comunitat, oferint un servei de qualitat, basat en la proximitat i la responsabilitat, la professionalitat i l'eficiència.

 • Seguretat

  Gestió de la violència esportiva, masclista i domèstica, així com de la seguretat privada i per a la gent gran, control de manifestacions i concentracions i atenció a les famílies de les persones desaparegudes.

 • Bombers

  Què fan els Bombers de la Generalitat, consells de seguretat, de quines instal·lacions disposen, convocatòries de treball actives i prevenció d’incendis.

 • Protecció Civil

  Per saber què cal fer en cas d’emergència, quins plans hi ha, com fer-se voluntari i consulta del mapa de Protecció civil.

 • Espectacles

  Control d’espectacles públics i activitats recreatives, personal de control d’accés, taxes d’espectacles públics, etc.

 • Telèfon d’emergències 112

  El 112 és el telèfon únic d'emergències en el territori de Catalunya i en tot l’àmbit europeu, que funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l’any i és gratuït.

 • Violència masclista i domèstica

  Informació sobre què cal fer en casos de violència masclista i domèstica.

 • Mapa de Protecció Civil de Catalunya

  Informació en temps real de les zones territorials en situació de risc, com sísmic, d’incendis, de nevades, nuclear, aeronàutic, d’allaus...

 • Plans de Protecció Civil

  Eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu.