La seguretat a Catalunya

 • Pressupost 2017

  Distribució del pressupost del Departament d’Interior, destinat  a la prevenció i extinció d’incendis i salvament, a la policia i la protecció civil, el trànsit i la seguretat, i la gestió de les trucades al telèfon 112.

 • Departament d’Interior

  Gestiona les funcions relacionades amb la seguretat, el trànsit, les emergències i la protecció civil, els incendis, així com els espectacles públics i les activitats recreatives.

 • Plans i actuacions

  Documents que especifiquen l'escenari de futur i les accions que es volen portar a terme per arribar-hi en l’àmbit de la seguretat, l’atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica i seguretat viària.

 • Àmbits d’actuació

  Tota la informació sobre seguretat, bombers, protecció civil, trànsit, formació i espectacles.

 • Telèfon d’emergències 112

  El 112 és el telèfon únic d'emergències en el territori de Catalunya i en tot l’àmbit europeu, que funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l’any i és gratuït.

 • Mossos d’Esquadra

  És la policia pròpia de Catalunya i té com a objectiu treballar per a la comunitat, oferint un servei de qualitat, basat en la proximitat i la responsabilitat, la professionalitat i l'eficiència.

 • Violència masclista i domèstica

  Informació sobre què cal fer en casos de violència masclista i domèstica.

 • Mapa de Protecció Civil de Catalunya

  Informació en temps real de les zones territorials en situació de risc, com sísmic, d’incendis, de nevades, nuclear, aeronàutic, d’allaus...

 • Plans de Protecció Civil

  Eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu.

 • Institut de Seguretat Pública de Catalunya

  Centre de creació i transferència del coneixement del sistema de seguretat pública de Catalunya.