La societat, la ciutadania i les famílies de Catalunya

 • Plans d’actuació

  Documents d’estratègies de treball en els àmbits dels serveis socials, les dones, les famílies, la immigració, la joventut, les lesbianes, gais i transsexuals i bisexuals, el poble gitano...

 • Àmbits d’actuació

  Tota la informació sobre els serveis socials, les famílies, la gent gran, la immigració, la infància i l’adolescència, la joventut, i les lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.

 • Memòria, pau i drets humans

  Polítiques de recuperació de la memòria democràtica i de foment de la pau i els drets humans des d’una perspectiva integral i interactiva.

 • Memòria

  Recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica durant el període entre 1931 i 1980.

 • Institut Català de les Dones

  Entitat que impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a les dones que desenvolupa l'administració de la Generalitat.

 • Estatut d’autonomia

  És la norma institucional bàsica que defineix els drets i deures de la ciutadania de Catalunya, les institucions polítiques, les competències i relacions amb l'Estat i el finançament de la Generalitat.

 • jove.cat

  Portal web dels joves i per als joves, amb informació sobre habitatge, treball, educació, economia, cultura, tecnologia, vacances, salut, solidaritat, esports, medi ambient...

 • Síndic de Greuges

  Atén les queixes davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions i vetlla pel bon funcionament de l'Administració.

Temes i informació relacionada