El treball a Catalunya

 • Pressupost 2017

  Distribució del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, amb el detall dels ingressos i despeses i informació de les entitats que formen part del sector públic.

 • Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies

  Gestiona les polítiques de Treball i les socials vinculades a l'Estat del Benestar, la lluita contra l'exclusió social, la integració social, la diversitat religiosa i les entitats.

 • Dept. de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Gestiona les administracions i com es relacionen, la funció pública, l'administració electrònica, les telecomunicacions i la societat digital, les polítiques de ciberseguretat i la innovació digital.

 • Dept. d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Coordina l’acció exterior, les relacions institucionals, la cooperació al desenvolupament, les polítiques de transparència i govern obert, la contractació pública i la memòria democràtica.

 • Plans i programes

  Documents estratègics que especifiquen l’escenari de futur que es vol aconseguir i les accions que es volen portar a terme per arribar-hi en l’àmbit del treball.

 • Web de Treball

  Tota la informació sobre autònoms, economia social, estrangeria, igualtat, inspecció de treball, ocupació, relacions laborals i qualitat en el treball, així com seguretat i salut laboral.

 • Funció pública

  Informació general sobre els sistemes d'accés i la selecció de personal, els tipus de cossos, les bases de les convocatòries, les borses de treball i els temaris per accedir a la funció pública.

 • Servei d’Ocupació de Catalunya

  Ofertes i demandes de feina, cursos, suport als emprenedors i la petita i mitjana empresa i tràmits i orientació per a la contractació.

 • Feina activa

  Portal que facilita l'accés dels candidats a les ofertes de feina i la cerca i selecció de personal a les empreses i autònoms.

 • Oferta pública de feina (oposicions)

  Processos selectius oberts per accedir als cossos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el calendari de convocatòries.