• Imprimeix

Tràmits

Préstec per finançar la matrícula de la universitat

Es tracta d’un préstec amb un tipus d’interès del 0% anual fix i comissió d’obertura de 14 euros, en matrícules semestrals, i de 24 euros, en matrícules anuals

Indemnitzacions i ajuts per a víctimes de la violència masclista

Es tracta de dues prestacions que pretenen facilitar la recuperació de les víctimes de la violència masclista