• Imprimeix

Tràmits

Ajuts per a famílies amb infants

La quantia de l'ajut és de 650 € per naixement, adopció, tutela o acolliment. Per a les famílies que tinguin reconegut el títol de família nombrosa o monoparental vigent en el moment de presentar la sol·licitud, l'import és de 750 €.

Subvencions per a les cooperatives i les societats laborals

L'import de la subvenció será de com a màxim 2.000 € per a la Línia 1 i de 500€ per a la Línia 2