• Imprimeix

Tràmits

Matriculació als cicles formatius de grau superior

El període ordinari de matrícula s’estableix de l’1 al 8 de juliol

Préstec per finançar la matrícula de la universitat

Es tracta d’un préstec amb un tipus d’interès del 0% anual fix i comissió d’obertura de 14 euros, en matrícules semestrals, i de 24 euros, en matrícules anuals