• Imprimeix

Tràmits

Ajuts per a famílies amb infants

La quantia de l'ajut és de 650 € per naixement, adopció, tutela o acolliment. Per a les famílies que tinguin reconegut el títol de família nombrosa o monoparental vigent en el moment de presentar la sol·licitud, l'import és de 750 €.

Oposicions de professors

El termini de presentació de sol·licituds és del 5 al 24 d’octubre