Quins tipus de documents es poden adjuntar als formularis?

El tipus de documents que es poden adjuntar es defineixen per a cada tràmit.

Escanejar documents PDF

En escanejar documents en format PDF és aconsellable que la qualitat d'impressió no sigui superior a 200 ppp. Si el fitxer igualment és superior, cal escannejar en blanc i negre, en lloc de fer-ho en escala de grisos o en color.

Recomanacions

La mida final d'un document PDF dependrà sempre de la qualitat amb la qual es realitzi la impressió i de si aquesta s'ha fet en color o blanc i negre.

Per garantir que es generen documents PDF amb una mida continguda, es recomana:

  • No generar documents amb una resolució més gran de 200 DPI.
  • Generar els documents en blanc i negre.
  • Quan sigui necessari, reduir la resolució (DPI) fins a un màxim de 75 DPI, sempre que no es comprometi la comprensió del contingut quan s'imprimeixi.

Mida dels documents adjunts

El pes total del formulari amb els seus arxius adjunts és de 5MB.

Podeu reduir la mida d'un document mitjançant alguna de les següents solucions:

1) Si es tracta d'imatges, convertiu-les a format .JPG i amb una resolució de 150 ppp.

2) Si es tracta de documents escanejats, feu l'escaneig en blanc i negre i no en color o escala de grisos.

3) No imprimiu documents per escanejar-los posteriorment; és millor convertir-los directament a PDF des de Word, mitjançant l'opció "Imprimir". En el cas de la versió 2010 de Word, això també es pot fer mitjançant l'opció "Anomena i desa".

Data d'actualització:  19.01.2015