• Imprimeix

Incidències amb la signatura digital

Si teniu problemes amb la signatura digital, seguiu les instruccions següents:

Verificar que el certificat és vàlid al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Si el certificat no és vàlid contacteu amb la vostra entitat certificadora (Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, FNMT, Firmaprofesional, Camerfirma, etc. ) per a proveir-vos d’un certificat vàlid.

Si el certificat és vàlid, verifiqueu que no heu modificat el PDF després d’haver-lo signat i desat. En cas que s'hagi modificat alguna dada després d’haver signat, cal que esborreu la signatura i torneu a signar.

Si heu modificat alguna dada després d’haver signat, cal que esborreu la signatura i torneu a signar (feu clic amb el botó dret sobre el panell de signatura, esborreu la signatura i torneu a signar (el pas de signatura ja demanarà desar).

Verificar que la signatura del PDF és vàlida al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Si la signatura no és vàlida reviseu els requeriments tècnics necessaris per a l’ús del certificat (instal·lació de certificats arrel, eina de gestió de certificats, versió d’Adobe Reader, ...)

Pas 4. Si els passos anteriors s’han verificat, pot haver algun altre problema tecnològic. Cal que obriu una consulta (amb el tema i subtema corresponent a la unitat gestora responsable del seu tràmit) i adjunteu el PDF signat que estigueu intentant tramitar i la clau pública del vostre certificat.

En extreure la clau pública no esteu enviant en cap cas informació privada, només esteu enviant la informació de caràcter públic que conté el vostre certificat (Nom, cognoms, NIF, nom de l'entitat de certificació, política del certificat, etc).

Data d'actualització:  19.01.2015