Certificats digitals

Què és un certificat digital i per a què el necessiteu?, Com podeu aconseguir un certificat digital?, Què vol dir signatura electrònica?

Com tramitar en línia

On heu de descarregar un formulari?, Com heu d'adjuntar la documentació?, Què significa validar un formulari?

Què ofereix la tramitació en línia?

És segura i confidencial una tramitació en línia?, Com podeu conèixer l'estat del tràmit?, Per a què serveixen les notificacions electròniques?